Belasting vaste reclame zichtbaar openbare weg

Vaste reclame zichtbaar van de openbare weg en met een belastbare oppervlakte groter dan een halve vierkante meter.

Inhoud

Waar gaat het over?

Elke vorm van visuele openbare aanprijzing ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, die zich richt tot het publiek op de openbare weg. Ongeacht de aard van de drager en het materiaal waaruit deze is vervaardigd, ook al wordt hij verplaatst of kan hij verplaatst of uit elkaar genomen worden.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die de reclamevoering op de drager beheert en/of exploiteert. Dit kan de houder zijn van het zakelijk recht van de reclamedrager of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de drager exploiteert.

Hoeveel kost het?

Tarief in €/m² 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standaard
Dagtarief 4 4 4 4 4 4
Maximumtarief 80 81 83 84 86 87
Dynamische drager*
Dagtarief 10 10 10 11 11 11
Maximumtarief 200 203 207 210 214 218

*reclame op drager met automatische beeldwisselingen.

De belasting bedraagt minimaal:

2020 2021 2022 2023 2024 2025
40 41 41 44 45 46

 

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Als de vaste reclame voor het eerst geplaatst wordt na 1 januari van het aanslagjaar, moet je een aangifte indienen ten laatste een maand na de plaatsing.

In andere gevallen moet je ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur. Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier.

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. 

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen op basis van een blanco formulier.

Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 6 van het reglement.

Regelgeving

Belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg