Belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 27 november 2023
Datum van bekendmaking
dinsdag 28 november 2023

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg en met een belastbare oppervlakte groter dan een halve vierkante meter.