Tijdelijke vergunde par­keer­ver­bo­den

Welke tijdelijke parkeerverboden zijn vergund door de Stad Gent? Check het overzicht van de meeste parkeerverboden op de interactieve kaart.

De kaart geeft een overzicht van de parkeerverboden die effectief vergund zijn door de Stad Gent. Het kan gaan om tijdelijke parkeerverboden geplaatst voor het uitvoeren van bouwwerken, leveringen, verhuizingen, wegenwerken of nuts- en infrastructuurwerken.

Welke borden zijn op dit moment nog niet zichtbaar op de kaart?

  • Tijdelijke parkeerverboden die zijn aangebracht om plaats te maken voor evenementen, markten e.d. staan voorlopig nog niet op de kaart. Op het terrein kan je deze parkeerverbodsborden wel herkennen door de sticker van de Stad Gent die op de achterkant van deze signalisatie is geplakt.
  • Ook kortlopende parkeerverboden voor kleine nuts- en infrastructuurwerken ontbreken nog op de kaart. Het kan hierbij gaan om borden bij werken voor (huis)aansluitingen of kleine herstellingswerken.
  • Het ontsluiten van deze data kan pas in een volgende fase gebeuren, wanneer de geplande vernieuwingen van het Vlaamse GIPOD-systeem zijn doorgevoerd.
  • De E9c- borden worden enkel getoond voor de huidige week.

Onvergunde parkeerverbodsborden

Als parkeerverbodsborden met een sticker van de Stad Gent als onvergund gelabeld zijn, dan mag je deze signalisatie negeren en de parkeerzone toch gebruiken. Uiteraard moet je dan ook het geldende parkeertarief betalen.

Om discussie te vermijden, neem je wel best meteen een foto waaruit duidelijk blijkt dat de borden waartussen je op dat moment parkeerde ook effectief als onvergund gelabeld waren. Indien nodig kan deze foto dienen als bewijs voor je verweer tegen een boete voor foutparkeren. Lees alle info over deze procedure.

Vragen of klachten over een tijdelijk parkeerverbod?

Stuur een e-mail met een foto van de situatie naar de afdeling Innames Publieke Ruimte. Ze volgt onvergunde en hinderlijke situaties zo snel mogelijk op.