Zo zal Wasserijsite eruitzien: historische gevels met toegang tot open binnenplein

Als alles goed gaat, starten de werken begin 2021. De site wordt een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, creatievelingen en ondernemers.

De ontwerpen voor de Wasserijsite in Sint-Amandsberg zijn klaar. Het herenhuis in de Toekomststraat blijft behouden, net zoals de gevel van de oude wasserij in de Kunstenaarstraat. Er komen nieuwe toegangen naar een open binnenplein. Als alles goed gaat, starten de werken begin 2021 om in het najaar van 2022 te eindigen.

Ontmoetingsplek

De 2.000 vierkante meter grote Wasserijsite, die deel uitmaakt van stadsvernieuwingsproject ‘En Route’, wordt een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, creatievelingen en ondernemers, een plek waar lokale (maak)economie, innoveren en start-ups samenkomen. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent, eigenaar van de site, zal in juni 2020 de omgevingsvergunning indienen voor de sloop en de renovatie van de site. De krijtlijnen voor de renovatie waren al uitgezet, maar nu zijn de ontwerpen ook klaar. DmvA Architecten staat in voor de plannen, samen met Util en HP Engineers.

De Wasserijsite is een school­voor­beeld van stedelijke vernieuwing waarbij een voormalige industriële site wordt omgevormd tot een ont­moe­tings­plek en creatieve hotspot voor de buurt.

Mathias De Clercq, burgemeester

Het ontwerp

Het herenhuis in de Toekomststraat wordt gerenoveerd tot kantoren. De woning naast het herenhuis wordt gesloopt. Dat wordt meteen ook de nieuwe toegang tot de Wasserijsite. Er komt een poort zodat de site afgesloten kan worden.

Aan het ontwerp en aan de invulling van de Wasserijsite is heel wat overleg voorafgegaan, met de buurt, het buurtatelier, middenveld en de stadsdiensten. De invulling zal ook mee bepaald worden door de toekomstige beheerder die de volledige site zal huren en uitbaten. Een eerste oproep in 2017 leverde niets op, maar we plannen een nieuwe oproep in het voorjaar van 2021.

Sami Souguir, schepen van Cultuur en voorzitter sogent

Het binnengebied krijgt een groene, open speel- en ontmoetingsruimte, met voldoende ruimte om fietsen van bezoekers te stallen. Vanop het binnenplein is er zicht op de modernistische gevels die de sfeer van de Wasserijsite bepalen. De achterbouw van het herenhuis, toegankelijk via een nieuwe betonnen toegangshelling en trap, kan de ideale plek zijn voor het onthaal of een buurtwinkel.

De gevel van de oude industriële wasserij in de Kunstenaarstraat blijft behouden en krijgt een toegangspoort die via een binnenstraat naar het binnenplein leidt. De glazen wand langs de binnenstraat vormt één grote etalage en geeft meteen zicht op de gelijkvloerse polyvalente ruimte. Zichtbaarheid, openheid en flexibele inrichtingsmogelijkheden zijn hier de krachtlijnen. Een makersmarkt, sport en spel, tentoonstellingen of een buurtcinema zijn voorbeelden van mogelijke activiteiten. Achteraan is ruimte voor horeca. De lift en trappenpartij liggen er vlak naast.

Op de verdieping komt er een indeelbare ruimte. Die kan in boxen worden onderverdeeld voor maakateliers, workshopruimtes, enzovoort. Daarnaast is er ook ruimte voor sanitair, technische lokalen, een elektriciteitscabine en een berging- en poetslokaal. Tot slot kan de buurt gebruikmaken van een nieuwe buurtfietsenstalling aan de zijde van de Kunstenaarstraat.

Sanering

De bodemverontreiniging, als gevolg van de activiteiten van de oude wasserij, is terug te vinden tot op een diepte van 10 à 11 meter en heeft zich in een pluimvorm verspreid in het grondwater onder ongeveer 200 percelen in de buurt, maar vormt geen gevaar voor de gezondheid. OVAM startte de sanering in het najaar van 2017. Ondertussen is de sanering ter hoogte van de droogkuisinstallaties uitgevoerd en is de sanering ter hoogte van de riolering langs de Kunstenaarstraat gestart. Na 2 jaar monitoring van deze fasen wordt bepaald of de sanering van de pluim nog nodig is en op welke manier.

Plannen bekijken

Vanwege de coronamaatregelen is een infomoment voorlopig onmogelijk. Daarom krijgen alle bewoners in de Dampoortwijk vanaf 18 mei 2020 een brief met meer informatie. Daarnaast kunnen de buurtbewoners en andere geïnteresseerden de plannen bekijken aan de gevel van het oude wasserijgebouw. Daar hangt vanaf 18 mei aan beide ingangen een affiche. De plannen staan ook op de website van sogent en de Stad.

Voor meer informatie over En Route, stadsvernieuwing in Dampoort en Sint-Amandsberg

Voor meer informatie over het project Wasserij der Vlaanderen

De renovatie van de Wasserijsite wordt gerealiseerd met hulp van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Contact