Woondorp voor vluchtelingen uit Oekraïne op Campus Schoonmeersen

Het gaat om een terrein waar een woondorp voor 250 vluchtelingen kan worden opgericht zodra Vlaanderen groen licht geeft hiervoor.

De Stad Gent heeft een akkoord met HOGENT om op Campus Schoonmeersen vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het gaat om bestaande containers waar 54 vluchtelingen gehuisvest kunnen worden, en om een terrein waar een woondorp voor 250 vluchtelingen kan worden opgericht zodra Vlaanderen groen licht geeft hiervoor.

Na een uitgebreide screening van mogelijke terreinen in Gent heeft de Stad een overeenkomst afgesloten met HOGENT om op Campus Schoonmeersen een woondorp op te richten. HOGENT stelt het braakliggend terrein naast gebouw T ter beschikking tot 1 april 2024 om een woondorp uit te bouwen voor 250 vluchtelingen.

Ik ben HOGENT bijzonder dankbaar voor dit genereus aanbod. Dankzij goede samenwerking kunnen we een mooi project uitbouwen aan de Schoonmeersen. Gent is hiermee klaar om nog meer vluchtelingen uit Oekraïne op een kwalitatieve manier op te vangen.

Mathias De Clercq , burgemeester

De Stad staat in voor de opbouw, inrichting en uitbating van het woondorp. Behalve wooncontainers komen er ook bijkomende voorzieningen die een degelijk niveau van levenskwaliteit moeten garanderen. Zodra Vlaanderen groen licht geeft voor de uitbouw van het woondorp, en de nodige financiering voorziet, gaat de Stad van start met de werken. Ondertussen bereidt de Stad het project verder voor en zal er ook een buurtinformatiemoment komen.

Bestaande wooncontainers

HOGENT stelt naast het terrein aan de Schoonmeersen ook 22 bestaande wooncontainers en een ontspanningsruimte ter beschikking. Die containers behoren nog tot het patrimonium van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, dat er gedurende jaren de slaapeenheden voor het internaat in huisvestte. De containers zijn echter niet meer in gebruik. Uiterlijk tegen half mei worden deze containers door de Stad ingericht om er 54 vluchtelingen in op te vangen. Ook hier is de exploitatie in handen van de Stad.

Met deze bijdrage kunnen HOGENT en haar studenten het verschil maken, en dat doen we dan ook graag. De opleidingen sociaal werk en orthopedagogie, die in het aanpalende gebouw T een vaste stek hebben, hebben ook al aangeboden om samen met de studenten te helpen bij de begeleiding en ondersteuning van de bewoners van het woondorp.

Koen Goethals , algemeen directeur HOGENT

Ook opvang in Ter Rive en Vlaamse Kaai

Naast de opvangplaatsen op Campus Schoonmeersen heeft de Stad Gent ook bijkomende opvangplaatsen gevonden in woonzorgcentrum Ter Rive (35 plaatsen) en aan de Vlaamse Kaai (35 plaatsen). Uiterlijk half mei zijn deze locaties operationeel. Ook voor deze plekken wordt buurtinformatie voorzien. Samen met de reeds geopende opvang in het Prinsenhof beschikt de Stad nu over 164 opvangplaatsen in kleinschalige opvanglocaties.

De Stad blijft mogelijke locaties en terreinen in kaart brengen voor als het conflict in Oekraïne blijft duren en de vraag naar opvangplaatsen zou stijgen. Momenteel verblijven de meeste mensen op de vlucht voor het conflict in Oekraïne bij familie en vrienden of bij Gentse gastgezinnen die zich hebben aangemeld via Plekvrij. Via die weg zijn al 139 plaatsen ingevuld. Ook de Gentse logiessector werkt mee aan de tijdelijke opvang van vluchtelingen.