Renovatie oude stads­bi­bli­o­theek gestart

De aannemer start met het plaatsen van een stelling rondom het bibliotheekgebouw en afbraakwerken aan de binnenkant.

De renovatiewerken aan de oude stadsbibliotheek zijn op maandag 20 januari 2020 van start gegaan. De aannemer start met het plaatsen van een stelling rondom het bibliotheekgebouw en afbraakwerken aan de binnenkant van het gebouw. Het einde van de eerste fase van de werken is voorzien eind 2020.

Centralisering

Vanaf het voorjaar van 2023 kan je als Gentenaar terecht op de site Zuid voor het gros van alle vragen rond verhuizen, reizen, geboortes, huwen, migratie, enzovoort. De balies en diensten van de stad komen samen op één site. Zo centraliseert de Stad Gent haar dienstverlening in het toekomstige Stadskantoor, een samensmelting van de oude stadsbibliotheek en het Administratief Centrum Zuid. De Stroom huisvest de ondersteunende diensten.

De oude stadsbibliotheek wordt volledig gerenoveerd. In de inkomhal van de oude stadsbibliotheek komt binnenkort een vernieuwde Stadswinkel. Op de eerste verdieping komt een vergaderzone, die ook bereikbaar zal zijn vanuit het Administratief Centrum Zuid via een passerelle. Na de kantooruren worden deze ruimtes ter beschikking gesteld voor buurtbewoners. Voor verschillende diensten, die nu verspreid zijn over de stad, worden vernieuwde kantoren op verdieping 2 tot en met 6 gebouwd.

Daarnaast krijgt ook het Administratief Centrum Zuid nog enkele renovatiewerken. Op het gelijkvloers komt een onthaal met GentinfoPunt en loketten voor de diensten Burgerzaken, Migratie, Wonen, Stedenbouw, Milieu en Klimaat, Economie, Mobiliteit, Onderwijs en Opvoeding. Op de eerste verdieping komt een werk- en eetplaza en een gecentraliseerd post- en copycenter. De verdiepingen 2 tot 6 zijn al volledig gerenoveerde kantoorruimtes. De oude stadsbibliotheek en het AC Zuid worden verbonden door een passerelle. Daaronder komt een fietsenstalling voor 1.100 fietsen.

Ik ben bijzonder blij dat we met dit ambitieuze project kunnen starten. Het Stadskantoor wordt een absolute meerwaarde voor de Gentenaars: met al hun vragen kunnen ze op één plek terecht. De 1.700 stads­me­de­wer­kers zullen vlotter kunnen samenwerken in een aangename en moderne omgeving, waarvan 1.150 in het Stadskantoor. Het wordt een prachtige site.

Annelies Storms , schepen van Facility Management

Een volledig jaar renoveren met beperkte hinder

De aannemer start met het plaatsen van een stelling rondom het bibliotheekgebouw en afbraakwerken aan de binnenkant van het gebouw. De renovatie wordt ook aangegrepen om asbest te verwijderen, dat zich voornamelijk in de kelder bevindt. Het gaat om een preventieve verwijdering door een gespecialiseerd team. De ruimtes waar asbest verwijderd wordt, worden hermetisch afgesloten. De asbestwerken veroorzaken geen gezondheidsrisico voor omwonenden.

Om de werken veilig te laten verlopen wordt de werfzone volledig afgezet. Voor de veiligheid en om de hinder te beperken, is gekozen om een aparte route te voorzien voor werfverkeer aan de achterkant van de oude stadsbibliotheek. De fietsenstallingen verhuizen tijdelijk naar het plein voor de oude stadsbibliotheek en aan de kant van de Rooseveltlaan. Het einde van deze fase van de werken is voorzien eind 2020.

Toegankelijk, duurzaam, energiezuinig en energiebesparend

Er wordt volop gesloopt, gerenoveerd, herbouwd op de meest duurzame manier. Er wordt gewerkt met hoogwaardige thermische isolatie en zuinige ledverlichting en apparatuur. Duurzaam verwarmen gebeurt door aansluiting op het warmtenet van EDF-Luminus en de recuperatie van de restwarmte van het datacenter. Groene daken zorgen voor verkoeling en isolatie, net als automatische warmtewering en lichtwering. Op de daken komen ook 222 zonnepanelen.

De bouwwerken worden een voorbeeldproject op vlak van duurzaamheid. Dankzij duurzame materialen en ingrepen mikt de Stad Gent met dit bouwproject op het Breeam-duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Ook optimale toegankelijkheid voor mensen met beperking is een belangrijke focus.

Permanente dienstverlening voor de Gentenaar

Tijdens de volledige duur van de bouwwerken wordt de huidige dienstverlening voor de Gentenaar verzekerd aan de Zuid. Niveau 0 en 1 van de oude stadsbibliotheek worden in de eerste fase van de werken voorbereid om dienst te doen als loketten in de volgende fase van de verbouwing. In de tweede bouwfase verhuizen alle publieke loketten van Administratief Centrum Zuid tijdelijk naar de oude bibliotheek. Dan starten de renovatiewerken van de zones van het huidig administratief centrum die publiek toegankelijk zijn. Na bouwfase 2 krijgt de publieke dienstverlening een definitieve plaats in het nieuwe stadskantoor. Ten slotte worden de gebouwen verbonden met elkaar door een passerelle.

Wil je graag meer info over het volledige project, neem een kijkje op: stad.gent/stadskantoor.