Nieuwe stap in samenwerking North Sea Port District

De zes gemeenten en twee provincies, waaronder Gent, zullen over de grens heen nog meer samenwerken rond duurzaamheid en leefkwaliteit.

De zes gemeenten en twee provincies van het ‘Nort Sea Port District’, waaronder Gent, hebben vandaag, op woensdag 1 december 2021, een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) opgericht. Dat betekent dat ze over de grens heen nog intensiever samenwerken rond duurzaamheid, leefkwaliteit en mobiliteit.

Het North Sea Port District bestaat uit de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem, Zelzate en Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Met de oprichting van de BGTS engageren de partners zich om nog intensiever samen te werken om problemen op te lossen en projecten op te zetten.

De verschillende partners willen door intensieve samenwerking dit unieke grens­over­schrij­den­de havengebied verder uitbouwen tot een plek waar het goed leven, wonen en werken is voor de inwoners langs beide kanten van de grens.

Mathias De Clercq, burgemeester

De ambitie is om van de havenregio een aangename leef- en werkomgeving te maken met aandacht voor het klimaat. Zo wordt onder andere onderzocht hoe er meer natuurgebieden tussen de haven en de woongebieden kunnen komen. Zulke gebieden dienen niet alleen als buffer, ze zijn ook ideaal voor ontspanning, biodiversiteit en fietsverkeer.

De haven biedt ook mogelijkheden op het vlak van groene energie. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van restwarmte, de oprichting van energiecoöperaties of het collectief aankopen van zonnepanelen. De partners gaan ook samen aan de slag met het uitbouwen van energiewijken. Tot slot wordt er ook gewerkt aan een grensoverschrijdende aanpak op het vlak van mobiliteit en tewerkstelling.