Kwijtschelding huurgelden voor getroffen vrijetijds- en non-profitsector

Het gaat om een kwijtschelding van de huurgelden voor de maanden oktober, november en december 2020.

 

Alle non-profit- en vrijetijdsorganisaties die een ruimte huren in een gebouw van de Stad Gent, Farys of Sogent, krijgen opnieuw voor drie maanden huurkwijtschelding. Dit keer voor de maanden oktober, november en december 2020. Voorwaarde is wel dat de organisaties geen andere overheidssteun krijgen. De kwijtschelding zal automatisch gebeuren.

Door de grote impact van de coronacrisis en de bijhorende lockdownmaatregelen, besloot de Stad Gent om een tweede, bijkomende kwijtschelding van huurgelden toe te kennen voor de maanden oktober, november en december 2020. De eerste kwijtschelding was toegekend voor de maanden maart, april en mei. De huurkwijtschelding is er voor organisaties in de sociale en vrijetijdssectoren die hun activiteiten in deze periode moesten stopzetten, en die niet kunnen rekenen op andere overheidssteun. Organisaties die hun werking wel konden voortzetten, ontvangen geen kwijtschelding.

De kwijtschelding wordt enkel toegekend aan wie een huurcontract heeft met de Stad, OCMW, Farys of Sogent, op voorwaarde dat zij een gelijkaardige kwijtschelding toekennen aan hun eventuele onderhuurders of medegebruikers. Getroffen organisaties worden schriftelijk verwittigd, en de kwijtschelding zal automatisch gebeuren.

Voor de organisaties binnen de onderwijssector wordt geen kwijtschelding toegestaan, omdat er voor die sector al andere steunmaatregelen zijn.