Gentse crowdfunding levert 150.000 euro op voor slachtoffers overstromingen

Liefst 1.639 mensen deden een duit in het zakje. Ook de Stad levert een bijdrage, waardoor het Rode Kruis 150.000 euro ontvangt.

 

De crowdfundingsactie van de Stad Gent om de slachtoffers van de overstromingen te helpen, heeft 101.102,50 euro opgeleverd. Liefst 1.639 mensen deden een duit in het zakje. Ook de Stad Gent levert een bijdrage, waardoor het Rode Kruis 150.000 euro ontvangt.

Dat de beelden van de overstromingen in juli ook de Gentenaars tot solidariteit hebben bewogen, is duidelijk. De crowdfundingsactie die de Stad Gent op 16 juli startte, werd op 31 augustus afgesloten en leverde 101.102,50 euro op. Liefst 1.639 mensen deden een duit in het zakje. De Stad legt zelf 48.897,50 euro bij, waardoor het totaalbedrag op 150.000 komt te staan. Dat bedrag wordt integraal gestort op het speciaal opgerichte rekeningnummer van het Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique.

Het doel van de actie was oorspronkelijk om 100.000 euro in te zamelen. Als Stad namen we het engagement om indien nodig het gat dicht te rijden. Maar al snel werd duidelijk dat de solidariteit van de Gentenaars groot was. Daarom verhoogden we het richtbedrag, en vandaag kunnen we 150.000 euro overmaken aan het Rode Kruis.

Rudy Coddens, schepen van Financiën

De Gentenaars hebben zich van hun meest gulle en solidaire kant getoond, dat maakt me bijzonder fier als burgemeester. Bijzondere dank ook aan onze Gentse hulpverleners van de politie en de brandweer die meteen na de ramp in het getroffen gebied zijn gaan helpen.

 Mathias De Clercq, burgemeester  

Heel veel Gentenaars wilden helpen en namen contact op met de Stad met de vraag hoe ze de getroffenen van de overstromingen konden steunen. We zagen het als onze taak om de motor te zijn van die spontane solidariteit, en met ons crowd­fun­ding­plat­form konden we dit kanaliseren. We danken iedereen die een gift deed.

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie