Gent neemt voortouw in toegankelijke digitale dienst­ver­le­ning

De Stad Gent werkt de komende drie jaar samen met de andere centrumsteden aan een gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening.

De Stad Gent en haar IT-partner District09 werken de komende drie jaar samen met de andere centrumsteden aan manieren om hun digitale dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken. De City Deal ‘E-Inclusion by Design’ krijgt 2,89 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid.

Onder impuls van de Stad Gent slaan de dertien centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel van maart 2022 tot december 2024 de handen in elkaar om hun digitale dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken. Stadsmedewerkers krijgen opleidingen over digitaal design, er komen pilootprojecten rond digitale dienstverlening en burgers worden bevraagd over prototypes en de aanpak van hun stad. Dat moet leiden tot een toolbox met aanbevelingen voor lokale overheden. De Stad Gent en haar IT-partner District09 coördineren het project.

De digitale transformatie gaat razendsnel en niet iedereen is mee. Als we niet willen dat die mensen uitgesloten worden, moeten we onze dienst­ver­le­ning gebruiks­vrien­de­lij­ker maken. Samen met onze IT-partner District09 zetten wij graag onze schouders onder dit project.

Sofie Bracke, schepen van Publiekszaken en Digitalisering

De City Deal ‘E-Inclusion by Design’, die past binnen het Vlaams actieplan ‘Iedereen digitaal’, krijgt 2,89 miljoen euro aan relancemiddelen van de Vlaamse overheid. Het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden en het Agentschap Binnenlands Bestuur verzorgen de beleidscontext van dit project.