Gent en Brugge bundelen krachten om drukte in straten nog beter te meten

Die informatie kan bijzonder relevant zijn voor lokale ondernemers en stadsdiensten, ook als covid-19 eenmaal bedwongen is.

Gent en Brugge bundelen de krachten om een platform op te zetten met bruikbare data over de drukte in de straten. Die informatie kan bijzonder relevant zijn voor lokale ondernemers en stadsdiensten, ook als covid-19 eenmaal bedwongen is. Het project kan rekenen op 445.232 euro Europese en Vlaamse steun.

Meer mogelijkheden

Zicht hebben op de concentratie van mensen in bepaalde gebieden biedt veel voordelen, niet alleen in coronatijden. Informatie over de drukte in de winkelstraten, de bezetting van een parking of het aantal bezoekers in de stad kan bijzonder nuttig zijn voor handelaars, horeca-uitbaters, ondernemers en investeerders.

Ook de mogelijkheden voor de stadsdiensten groeien exponentieel, bijvoorbeeld voor het inzetten van personeel, de promotie van openbaar vervoer, of het aantrekken van investeerders. De data kunnen ook gebruikt worden om bepaalde locaties extra te promoten en zo toeristen beter over de stad te spreiden.

Meten is weten. Data kan ons helpen ons beleid op vele domeinen te verbeteren en te verfijnen. Daarvoor maken we van onze stad een proeftuin om de mogelijkheden van technologie in de praktijk uit te testen.

Mathias De Clercq, burgemeester

Functioneel dashboard

De Stad Gent en de Stad Brugge beschikken al over verschillende databronnen. Zo zette de Stad Gent eind 2020 een druktemeter op om bezoekers te informeren voor het shoppen. Maar een diepgaand onderzoek naar de waarde en de combinaties van de druktedata kwam nog niet aan bod. Dat wordt nu mogelijk dankzij steun vanuit Vlaanderen en Europa. Het VLOED-project (Voorspellingen Lokale Ondernemers en Economie voor Drukte) krijgt 445.232 euro.

Alle data en resultaten komen ter beschikking van de datacommunities in Gent en Brugge om hen te betrekken bij het eindresultaat. Uiteindelijk is het de bedoeling om tot een functioneel dashboard te komen met bruikbare druktevoorspellingen voor allerlei sectoren en stadsdiensten in Gent en Brugge.

Dankzij de Europese en Vlaamse steun kunnen we een boost geven aan de druktemeter die eind 2020 werd opgezet. Met de proeftuin van meettechnieken en het betrekken van de data­com­mu­ni­ties versterken we ook onze ambitie om uit te groeien tot technologische hoofdstad van Europa.

Sofie Bracke, schepen van Economie

VLOED is een initiatief van de steden Gent en Brugge. Het totale projectbudget is 556.540 euro. 40 procent van het budget of 222.616 euro wordt gefinancierd door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en een zelfde steunbedrag is afkomstig uit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid. De overige 20% dragen de steden zelf bij.