Gent deelt expertise rond huisvesting, ouderenzorg en werk met Europese steden

Vertegenwoordigers van tal van Europese steden komen naar Gent om kennis te maken met de Gentse expertise rond wonen, ouderenzorg en werk.

Vertegenwoordigers van tal van Europese steden die aangesloten zijn bij ‘Eurocities’ strijken in Gent neer om kennis te maken met de Gentse expertise rond huisvesting, ouderenzorg en werk. Dat moet leiden tot een sterke stem naar de Europese instellingen toe.

De Stad Gent is nauw betrokken bij Eurocities, het stedennetwerk dat zo'n 140 miljoen Europeanen vertegenwoordigt. De burgemeester van Gent zetelt in de raad van bestuur (Excom) en de leden van het schepencollege nemen via Eurocities geregeld deel aan internationale conferenties om het standpunt van Gent en Europese steden in het algemeen op de Europese agenda te zetten. Drie werkgroepen strijken binnenkort neer in onze stad.

Focus op werk

Op donderdag 14 en vrijdag 15 november 2019 houdt de werkgroep ‘werk’ een meeting in Gent. De deelnemers bespreken onder andere het aanpakken van het onevenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Op deze uitdagingen biedt het Gentse Arbeidspact een aantal antwoorden. Ook zal Gent uitpakken met de resultaten van het Interreg-project Skills Navigator, dat de mismatch in vaardigheden in de havengebieden van de Vlaams-Nederlandse Delta aanpakt.

Stedelijk ouder worden

Tijdens de Seniorenweek, van 18 tot 24 november 2019, staat het thema ‘stedelijk ouder worden’ op de agenda. De werkgroep focust op innovatieve huisvesting voor ouderen. De deelnemers brengen onder andere een bezoek aan Woonzorgcentrum Zuiderlicht. Daar wordt ook gespecialiseerde zorg aangeboden, zoals voor personen met jongdementie. Ook het samenwerken met verschillende belanghebbenden wordt besproken, met de Gentse Welzijnsknoop als voorbeeld.

Betere woonkwaliteit

Op donderdag 21 en vrijdag 22 november 2019 wordt er over huisvesting en woonkwaliteit gesproken. De deelnemers bezoeken onder andere een stadsvernieuwingsproject en een gerenoveerde sociale woonwijk in Gent. Ze vernemen ook hoe kwetsbare eigenaars naast financiële ondersteuning ook renovatieadvies nodig hebben.