Gebruiks­vrien­de­lij­ker digitaal aanbod en meer gebruik van open data

Zo zullen burgers hun vragen ook kunnen stellen aan een chatbot. De Stad zet ook nog meer in op het gebruik van data.

De Stad Gent wil de komende jaren een nog gebruiksvriendelijker digitaal aanbod. Zo zullen burgers automatisch subsidies toegekend krijgen en antwoorden kunnen krijgen van een stadsdienst via een chatbot. De Stad zet ook nog meer in op het gebruik van data, om bijvoorbeeld drukte in de stad te meten. Die data worden opengesteld voor iedereen.

Een van de hoofddoelstellingen van de beleidsnota 'Innovatie en Digitalisering' is een heel gebruiksvriendelijk digitaal aanbod vanuit de Stad. Dat gebeurt op verschillende manieren. Waar het kan en mag, worden gegevens van de burger op een online portaal van de overheid vooraf al ingevuld. Op die manier moet de burger niet telkens dezelfde gegevens invullen. Als burgers recht hebben op een subsidie of een tegemoetkoming, dan wordt die automatisch toegekend, zonder dat de burger een aanvraag moet doen. Een chatbot helpt burgers bovendien met antwoorden op allerhande vragen.

Data delen en een virtuele kloon van de Stad

Het gebruik van data wordt belangrijker bij het nemen van beleidsbeslissingen. Zo wordt een Digital Twin gebouwd, dat is een een virtuele kloon van de stad die het in de toekomst mogelijk moet maken om in realtime simulaties te maken. Die data verzamelt de Stad Gent onder meer met sensoren, die bijvoorbeeld de drukte in de stad of de luchtkwaliteit meten. De verzamelde data geeft de Stad Gent ook vrij. Gentenaars, ondernemingen en organisaties kunnen samen met de Stad of zelf aan de slag met die data. Het gebruik van open data is het sluitstuk van het basisprincipe rond openheid en hergebruik in de stad.

We willen de vele beschikbare data en informatie maximaal benutten om de stedelijke uitdagingen aan te pakken, gefundeerde beleids­be­slis­sin­gen te nemen en te zorgen voor betere dienst­ver­le­ning op maat van iedere Gentenaar.

Mathias De Clercq, burgemeester

We willen meer zijn dan een slimme stad. We streven niet naar technologie om de technologie. De nieuwe toepassingen zullen altijd in het teken staan van de Gentenaar. We zetten die technologie in voor oplossingen voor onze maat­schap­pe­lij­ke problemen en de kwaliteit van onze dienst­ver­le­ning.

Sofie Bracke, schepen van Digitalisering 

Meerdaags innovatiefestival

Naast digitalisering focust de Stad Gent ook nog meer op innovatie, onder andere met een meerdaags internationaal innovatiefestival (10 days of tech) om burgers, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden toe te laten hun innovaties in optimale omstandigheden te tonen. Zo wordt de Gentse innovatiekracht zichtbaarder en dichter bij de Gentenaars gebracht. Het festival moet ook de internationale uitstraling van Gent als innovatieve stad en de positie van Gent als technologiehoofdstad versterken.