Gent, meer dan een slimme stad

Meer dan slimme stad - toefje

Hoe ziet de digitale revolutie eruit in Gent? Van duurzame samenwerkingsplatformen tot digitale loketten en artificiële intelligentie: ontdek hoe de stad inzet op innovatie en technologie om je beter en slimmer te helpen, of je nu ondernemer, burger of bezoeker bent.

Zo maken we van Gent een slimme stad

 • Door samen te durven innoveren. Niet enkel met technologiespelers, maar ook met andere steden en overheden, met de academische wereld, met grote en kleine bedrijven en noem maar op. Hoe meer samenwerking en kruisbestuiving er ontstaat tussen verschillende partijen over alle sectoren heen, hoe meer kennis gedeeld wordt en hoe meer kansen voor innovatie.

 • Door open data te laten lopen, in plaats van de burger. Dat klinkt moeilijk, maar eigenlijk is het simpel. Je geeft informatie vrij zodat anderen daar verder op kunnen bouwen. Dat is wat de Stad Gent doet: data beschikbaar stellen - en zelf ook gegevens van anderen gebruiken - om die vervolgens in te zetten voor economische groei, maatschappelijke ontwikkeling enzovoort.  

 • Door digitale kansen te grijpen. Geen technologie voor de technologie, maar wel om de Gentenaar zijn leven te vergemakkelijken. Corona zorgde al voor een versnelling op vlak van online afspreken of solliciteren, contactloos betalen,... we denken ook al verder aan bijvoorbeeld een 5G-netwerk, slimme sensoren, cloud technologie en cyberveiligheid.

 • Door drempels weg te werken. De stem van Gentenaars is essentieel om een slimme stad te zijn en te blijven. We werken 'bottom-up' en betrekken burgers bij het beleid en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo komen we tot innovatieve oplossingen op maat van gebruikers en creëren we tegelijk een samenleving die rekening houdt met iédereen.

Lees meer over de ambities van Gent

Zo zet de stad de volgende jaren volop inzet op innovatie door technologie.

Naar de beleidsnota PDF (857.81 KB)

Deze slimme toepassingen komen eraan

 • Een circus vol magische snufjes

  Het Wintercircus moet een hotspot worden voor tech bedrijven, jonge en groeiende ondernemingen. Benieuwd welke slimme technologieën deze Gentse slimme koppen in het Wintercircus samenbrengen? In 2023 opent het gebouw voor het publiek, intussen kan je er al terecht voor een tijdelijke tentoonstelling over de geschiedenis van het Wintercircus.

  Lees meer

 • Hallo, met de chatbot!

  Hoe zat het weer met het ophalen van huisvuil? Waar mag je tegenwoordig wel en niet parkeren? De chatbot zal in de toekomst het stadspersoneel bijstaan om je dringende vragen over het leven in de stad nog sneller te kunnen beantwoorden. Wordt vervolgd ...

   

 • Bundel je krachten, startups!

  Om tot innovatie te komen is samenwerking cruciaal. Daarom is Gent volop bezig om 'Start-up in Residence' op poten te zetten, een programma waarmee de Stad aan startups de ruimte geeft om mee innovatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, mobiliteit en digitaal onderwijs te verzinnen ... en wie weet mee ook uit te werken. Binnenkort meer!

   

 • De digitale tweeling van Gent

  Gent krijgt een digitale kloon! Deze 'digital twin' is een virtuele variant van de stad die het in de toekomst mogelijk moet maken om in realtime simulaties te maken van ingrepen of situaties in de stad, zoals wegenwerken of druktepieken in het verkeer. Hoe druk is het momenteel in een bepaalde straat? Is het veilig  fietsen? Is het een goed moment om iets te leveren? Al die vragen zal de digital twin kunnen beantwoorden. Later meer ...

   

We starten niet van nul ... Deze slimme toepassingen bestaan al:

 • Het coronavirus in cijfers en grafieken

  Hoeveel covid19-testen zijn al afgenomen in onze stad? Hoeveel besmettingen zijn er al geweest in Gent sinds maart? En hoe ziet de curve er intussen uit? Gent maakt al die cijfers voor iedereen online beschikbaar op een nieuw online dashboard dat dagelijks een update krijgt.

  Naar het dashboard

 • Geen papiermolen meer bij schoolkortingen

  De mooiste voorbeelden van innovatie gebeuren achter de schermen ... en toch maken ze het leven van veel bewoners beter. Zo is het in Gent voortaan mogelijk om gezinnen automatisch rechten toe te kennen op bepaalde kortingen in het stedelijk basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Zo hoeven ze niet meer zelf voor bewijsstukken te zorgen.

  Lees meer

 • Hallo Jenny tegen eenzaamheid

  Met 'Hallo Jenny' zet Gent slimme technologie in tegen vereenzaming en sociale isolatie. Luidsprekers en sensoren bij senioren thuis meten hoe vaak de voordeur open- en dichtgaat. Weinig bezoek? Dan stelt een buddy (een bewoner of vrijwilliger) voor om even langs te komen. Het systeem wordt de komende jaren verder verfijnd.

  Naar het project

 • Gent door de ogen van Gentenaars

  Collectie van de Gentenaar’, een initiatief van de Stad, Design Museum Gent en Digipolis, legt samen met de Gentenaars een digitale collectie van het Gentse erfgoed aan om zo te tonen wat Gentenaars verbindt. Na voltooiing krijgt het een permanente stek in de nieuwe vleugel van het Design Museum Gent.

   Lees meer

 • Nieuw Open Data Portaal

  Wil je een kaart maken van de hondentoiletten en de speelterreinen in de omgeving? Nog niet ontdekte looproutes opzoeken? Het aantal vrije parkeerplaatsen in de fietsparking in kaart brengen? Het nieuwe portaal laat ook minder technisch aangelegde gebruikers toe om sneller en gebruiksvriendelijker open data te consulteren en te (her)gebruiken. 

  Ontdek het Open Data Platform
 • Alle deelfietsen in één app?

  Dat kan! Dankzij het project 'databroker' van Stad gent en Digipolis Gent wordt het mogelijk om een volledig zicht te krijgen op de beschikbare deelfietsen in je nabije omgeving. Wat meer is, de Stad kan zo ook tekorten in het netwerk ontdekken. Op die manier maken we samen van Gent een nog meer deelfietsvriendelijke stad!

  Lees meer over het project

programma

Maak Gent mee slimmer
Comon Gent: hoe kunnen we onze stad gezonder maken?

Hoe kunnen we op de Gentse binnenring gezonde lucht tanken?

Hoe kunnen we al lopend wijzer worden?

Hoe kunnen we gezonde en minder gezonde mensen met elkaar verbinden?

...

Vanaf 18 mei 2021 krijgen alle Gentenaars de kans om hun eigen stad uit te dagen. Wat kan er beter, gezonder en aantrekkelijker in een stad als Gent? En hoe kan technologie daarbij helpen? De motor achter dit initiatief is Comon, een collectief van creatieve doeners & denkers van Stad Gent, imec, Universiteit Gent & Bibliotheek De Krook. Om de uitdagingen te verzamelen, start Comon met drie (online) rondetafelgesprekken.

Van uitdaging naar oplossing

Het traject van Comon verloopt in verschillende fases. In eerste instantie gaat Comon op zoek naar wat de Gentenaar wakker houdt. Om de tongen los te maken laten ze bekende Gentenaars aan het woord. Steven Vromman (Low Impact Man) ijvert voor gezondere lucht, Christophe Vekeman wil de verbeeldingskracht bij jongeren vergroten en Jan Matthys (Homo Turisticus) daagt Comon uit om na te denken over interessantere loopparcours.

Daarna wordt de Gentenaar tijdens events geprikkeld om na te denken over gezondheid en technologie. Eigen ideeën en suggesties mogen open en bloot op tafel. Ook via sociale media en de website www.comon.gent roept Comon op om uitdagingen te delen. Uiteindelijk kiest Comon samen met Gentenaars één ultieme uitdaging waar een oplossing voor gezocht wordt.

Het product dat hieruit voortvloeit moet iets betekenen voor alle Gentenaren. En dat op lange termijn. Elk jaar focust Comon zich op één thema. Dit jaar is dat de toekomst van gezondheid.

 

> Bezoek de website Comon.Gent en schrijf je in voor de rondetafelgesprekken

 

Standaard opengeklapt
0
Gent zoekt deelnemers voor grootschalig stressonderzoek Nervocity

Nervocity is een experimenteel onderzoek naar stress. Stad Gent, imec en Sentiance bekijken waarvan mensen die in Gent wonen of werken stress krijgen.

Na een eerste bevraging in 2019 volgt er nu een veldtest in drie golven. Daarin zullen mensen die wonen en/of werken in Gent twee weken lang rondlopen met een slimme armband die hun stress meet. Want als je stress hebt – zelfs onbewust – verraadt je lichaam dat. Je zweet wat meer, je hart klopt wat sneller, ... De armband registreert dat en stuurt de resultaten naar een smartphone-app.

In die app zien de deelnemers dus wanneer ze stress hebben gehad. Zo kunnen ze proberen om te achterhalen wat daarvan te oorzaak was. We vragen hen ook af en toe om een kort vragenlijstje in te vullen. Bijvoorbeeld wanneer we een piek in hun stress meten. Of op een willekeurig moment om te checken of hun toestel goed werkt.

Een paar deelnemers nodigen we uit voor een persoonlijk interview. Dan bekijken we hoe goed de stressmetingen zijn en of er nog ruimte voor verbetering is.

Tijdens de tweede en de derde wave van de veldtest onderzoeken we ook mogelijke invloeden van geluid. Daarom zullen we sommige deelnemers vragen om een decibelmeter te gebruiken en daarmee een meting uit te voeren als de app dat vraagt.

De stress die we meten, koppelen we aan andere data zoals sociale en omgevingsfactoren. Op die manier hopen we verbanden te vinden die belangrijke inzichten opleveren voor partners in de gezondheids- en welzijnssector.

Wil je meedoen?

Lees meer over het onderzoek en stel je kandidaatdan laten we je snel weten of jij een van onze proefpersonen wordt.

 

Standaard opengeklapt
0
Hoe kunnen we de Gentse besluitvorming meer transparant en toegankelijk maken?

Er is veel informatie beschikbaar over het Gentse bestuur, maar het terugvinden van de juiste info, die voor jou relevant is, is niet altijd eenvoudig. In het PROBE project, voluit Proactieve Openbaarheid van Bestuur, wordt artificiële intelligentie ingezet om de informatie uit de besluiten opnieuw transparant en toegankelijk te maken. PROBE is een samenwerking tussen Stad Gent en District09, met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

In deze fase van het project wordt er onderzocht wat nu de exacte noden en wensen zijn van de mensen die de besluiten raadplegen. We onderzoeken dit aan de hand van interviews en een enquête. In 24 vragen willen we nagaan wat de noden en wensen zijn van de mensen die de besluiten raadplegen en hoe ze gemakkelijker aan die informatie kunnen geraken.  

Help ons mee dit kluwen te ontwarren en neem deel aan de enquête.

Meer info over PROBE kan je terugvinden op www.stad.gent/probe. De resultaten van deze enquête zullen daar ook gepubliceerd worden.

Standaard opengeklapt
0

Laatste nieuws