6,7 miljoen euro voor vier Gentse stads­ver­nieu­wings­pro­jec­ten

Gent zal de middelen aanwenden voor projecten in Muide-Meulestede, Scheldeoord, Rabot-Sluizeken-Tolhuis-Ham en de wijk Watersportbaan.

 

De Stad Gent krijgt van de Vlaamse regering 6,7 miljoen euro voor vier stadsvernieuwingsprojecten. De middelen kaderen in drie oproepen van het Vlaams Team Stedenbeleid. Gent zal de middelen aanwenden voor projecten in Muide-Meulestede, Scheldeoord, Rabot-Sluizeken-Tolhuis-Ham en de wijk Watersportbaan.

De middelen zijn afkomstig uit oproepen in het kader van het Vlaams Investeringsfonds en het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het gaat specifiek om de oproepen 'stadsvernieuwing 2021', 'veerkrachtige steden na corona' en de wijkverbeteringscontracten. Gent diende voor deze drie oproepen projecten in. De Vlaamse ministerraad keurde vier projecten goed.

4 miljoen euro voor Muide Meulestede Morgen

In 2016 werden de eerste projecten gelanceerd in het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Met de goedkeuring van deze subsidieaanvraag zal het stadsvernieuwingsproject in een stroomversnelling komen. In totaal is er een subsidiebedrag van 4 miljoen euro toegekend voor investeringen op vlak van wonen, werken, heraanleg openbaar domein, groen en duurzame investeringen.

De middelen zullen onder meer aangewend worden voor een ontmoetingsruimte in de wijk, een wijkwerkplaats voor bedrijven en wijkbewoners en een creatief atelier. Er komt ook een groene sportoase in de wijk.

Buurthuis, heraanleg park en renovatie jeugdhuis Scheldeoord

In het kader van de oproep veerkrachtige steden is een subsidie toegekend van 1,9 miljoen euro voor het project Scheldeoord. Er zal geïnvesteerd worden in de uitbouw van een buurthuis, heraanleg van het wijkpark en verbeteren van de jeugdontmoetingsruimte.

Wijkverbeteringscontract voor Rabot-Blaisantvest – Sluizeken-Tolhuis-Ham

Daarnaast is er nog een subsidiebedrag toegekend van 800.000 euro voor de uitwerking van een wijkverbeteringscontract voor de wijken Rabot-Blaisantvest en Sluizeken-Tolhuis-Ham. Het zal focussen op het gebied dat beide wijken met elkaar verbindt, het lint tussen de Wondelgemstraat en het Tolhuispark. Hierbij zal er ingezet worden op het verbeteren van de sociale cohesie op basis van bestaande en vernieuwende methodieken. De Stad Gent wil hiervoor in partnerschap met de Vlaamse overheid werken aan een alternatieve aanpak op maat van kwetsbare doelgroepen.

Conceptsubsidie rond Watersportbaan

De Stad Gent krijgt ook 72.000 euro om een conceptstudie uit te voeren voor het gebied rond de Watersportbaan. De middelen zullen aangewend worden voor de opmaak van een sociaal-ruimtelijk ontwikkelingsplan, welke de basis kan vormen voor een nieuw op te starten stadsvernieuwingsproject.

Of het nu gaat over veiligheid, samenleven in diversiteit, klimaat of kansarmoede, lokale besturen zijn het best geplaatst om in hun straten en wijken het verschil te maken voor hun inwoners. Door van de publieke ruimte een aangename plek te maken voor ontmoeting. Met meer plaats voor groen en water om hitte-eilanden tegen te gaan. Buurten waar de handen in elkaar geslagen worden om kansen te bieden. De projecten in Gent zijn daarvan een uitstekend voorbeeld. Ze zullen de stad nog aan­trek­ke­lij­ker, nog duurzamer en nog leefbaarder maken.” 

Bart Somers , Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

Het stads­ver­nieu­wings­fonds is een belangrijke hefboom in de aanpak van de vele stedelijke uitdagingen. Steden zijn de motor van verandering, het is hier dat we de uitdagingen aanpakken, dat we stappen vooruit zetten. Ik ben blij dat Vlaanderen dit erkent en mee haar schouders zet onder een sterk stedenbeleid. De middelen komen de Gentenaars rechtstreeks ten goede

Mathias De Clercq , burgemeester