Protocollen en machtigingen

Overzicht protocollen en machtigingen.

Overzicht 2024

Protocol voor de wederzijdse elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap Wonen in Vlaanderen en Stad en OCMW Gent in het kader van de Vlaamse Huisvestigingstool voor de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. 

 

Overzicht 2023

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en Stad Gent in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen de instantie en meemoo in het kader van de (wederzijdse) uitwisseling van Materiaal en Metadata.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Agentschap Onroerend Erfgoed naar Stad Gent in het kader van de uitvoering van de hen toegewezen taken in de onroerenderfgoedregelgeving.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van TMVW ov naar OCMW Gent in het kader van de werking van de lokale adviescommissie. 

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Stad Gent en Fluvius System Operator CV in het kader van de Algemene Bedrijfsbelasting.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Stad Gent naar het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van de Gemeente- en Stadsmonitor.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Binnenlands Bestuur naar Stad Gent in het kader van de Gemeente- en Stadsmonitor.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van VUTG naar Stad Gent en OCMW Gent in het kader van de toekenning van een korting op warme maaltijden voor kleuters met recht op schooltoeslag, zorgtoeslag en sociale toeslag.

 

Overzicht 2022

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Stad Gent naar DJCM in het kader van de onderzoeksbevraging van de gratis vrijwilligersverzekering.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van AHOVOKS naar Stad Gent in het kader van de raadpleging Leer- en Ervaringsbewijzen Databank.

 

Overzicht 2021

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van de intergemeentelijke vereniging voor afvalbeheer in Gent en omstreken naar Stad Gent in het kader van statistische analyse op sluikstortmeldingen

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Stad Gent naar Ugent in het kader van het onderzoeksproject ANPR4smartcity

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Toerisme Vlaanderen naar Stad Gent in het kader van deelname aan het Stimulusprogramma.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar stad Gent en OCMW Gent in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Binnenlands Bestuur naar de Stad Gent in het kader van stadsmonitor voor voor centrumsteden.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Stad Gent naar het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van stadsmonotor voor centrumsteden.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap zorg en gezondheid (AZG) naar Stad Gent in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. 

 

Overzicht 2020

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) naar Stad Gent en OCMW Gent in het kader van elektronisch meedelen aan de lokale besturen van burgers die sociaal zijn ingeschreven bij een domiciliemaatschappij, met oog op hen te informeren over het bestaan van een eenmalige lokale huurpremie.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar OCMW Gent in het kader van het elektronisch meedelen van burgers die een Vlaamse woon-of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon-of huurpremies.

 

Overzicht 2019

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Stad Gent naar UGent in het kader van het onderzoeksproject NewsDNA.

Protocol voor de verwerking van gegevens tussen de Stad Gent, het Departement Omgeving en het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit in verband met de Lage Emissiezone.

Beraadslaging nr. 19/017 van 5 maart 2019 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit aan de Stad Gent en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in het kader van de lage emissiezone in de Stad Gent.