Samen internationaal werken

De Stad Gent is internationaal actief omdat dit ook ten goede komt aan de Gentenaars. Via internationale netwerken, projecten met Europese financiële steun en partnerschappen in de hele wereld pakken we lokale noden aan. Lokaal en globaal sporen samen want maatschappelijke uitdagingen en oplossingen rond bijvoorbeeld klimaat, digitalisering en migratie gaan ook verder dan de stadsgrenzen.