EUROCITIES

Gent is heel actief in EUROCITIES, hét netwerk van grote steden uit Europa.

EUROCITIES jaarlijkse conferentie 2013 in Gent
EUROCITIES jaarlijkse conferentie 2013 in Gent

Wat is EUROCITIES?

EUROCITIES is een netwerk van 190 Europese steden die kennis delen en bij Europa een meer stadsgerichte beleidsfocus bepleiten, met voldoende middelen om actie te nemen. Gent zet zich al jaren actief in voor dit netwerk omdat de Stad gelooft in de kracht van grensoverschrijdende samenwerking om van de stad een betere plek te maken om te wonen, te leven, te werken en te ontspannen.

 

 

Wat doet Gent in EUROCITIES?

  • Gent onderschrijft mee standpunten over stedelijke thema’s zoals milieu & klimaat, migratie, Europese financiering, cultuur, mobiliteit en digitalisering. Op die manier maken we onze noden duidelijk bij de Europese beleidsmakers.
  • We delen kennis tussen ambtenaren en politici over al deze thema’s via studiebezoeken, rapporten en projecten. 
  • We voeren campagnes en organiseren events om de EU dichter bij de burgers en stakeholders te brengen.
  • We vinden partners om binnen Europa stedelijke projecten mee uit te voeren.

En dat alles om de Europese Unie mee van onderuit op te bouwen. 
 

Hoe doen we dat concreet? 

Gent zetelt via burgemeester Mathias De Clercq in het Uitvoerend Comité. Samen stellen zij de politieke prioriteiten voor het werkprogramma voor aan de leden. In het Uitvoerend Comité zitten: Athene, Barcelona, Braga, Firenze, Gent, Helsinki, Leipzig, Nantes, Oslo, Rotterdam, Tallinn en Wenen. Leipzig is sinds juni 2023 voorzitter van het netwerk, Gent is ondervoorzitter.

Schepen Tine Heyse is voorzitter van het Environment Forum van Eurocities, een specifieke beleidsgroep rond milieu en klimaat. Niet alleen politici, maar ook heel wat ambtenaren werken als technische experts samen rond diverse beleidsthema’s. Ze delen kennis, doen samen projecten en bepleiten hun standpunten bij de Europese politieke instellingen.