Geschiedenis van de Gentse bilaterale part­ner­schap­pen

Stad Gent werkt samen met steden over de hele wereld om bepaalde doelstellingen vanuit het Strategisch Meerjarenplan waar te maken.

De Stad Gent is in haar stedelijke samenwerkingsverbanden sterk geëvolueerd doorheen de tijd. Net zoals vele andere Europese steden stapte de Stad Gent vanaf de jaren ‘50 mee in de verzusteringsbeweging met steden binnen en buiten Europa en sloot verschillende  ‘twinnings’ of ‘jumelages’ af via de ondertekening van plechtige oorkondes.  De klemtoon lag op verzoening tussen mensen door het uitwisselen van verenigingen, culturele groepen en dergelijke in functie van het gezamenlijk streven naar duurzame vrede. Deze zogenaamde zustersteden liggen o.a. mee aan de basis van de huidige Europese samenwerking. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 kwam vanuit Oost-Europa een tweede golf van verzusteringen op gang. 

Tussen 1958 en 1985 ‘verzusterde’ Gent met 7 steden: 

 • Saint-Raphaël (Frankrijk) sinds 1958 
 • Wiesbaden (Duitsland) sinds 1969
 • Kanazawa (Japan) sinds 1971
 • Melle (Duitsland) sinds 1977 met de Stad Gent (sinds 1969 met Sint-Denijs-Westrem)
 • Tallinn (Estland) sinds 1982
 • Nottingham (Engeland) sinds 1985
 • Mohammedia (voorstad van Casablanca in Marokko) sinds 1982

De laatste decennia is de focus in de internationale samenwerking veranderd en zijn verschillende trends merkbaar zoals van ‘generalistisch naar specifiek’, waarbij de aard van de samenwerking concreter wordt in plaats van algemene verzusteringen. In Gent zagen we eenzelfde evolutie sinds 2008 waarbij met de actieve zustersteden samenwerkingsakkoorden werden afgesloten en nieuwe bilaterale partnerschappen enkel nog ontstonden op basis van een in de tijd afgebakend samenwerkingsakkoord met concrete doelstellingen. De Stad Gent sloot sinds 2008 akkoorden af met volgende partnersteden:

 • Burgas (Bulgarije) in 2009
 • Gdansk (Polen) in 2009
 • Luik (België) in 2011
 • Weihai (China) in 2013
 • Taizhou (China) in 2018

De opmerkelijkste trend in de internationale samenwerking is de evolutie van ‘bilateraal naar multilateraal’ waarbij veel meer wordt uitgewisseld via internationale netwerken en projecten dan via bilaterale contacten. De Stad Gent zet de laatste jaren ook voornamelijk in op samenwerking via internationale netwerken en via Europese subsidieprojecten. Deze evolutie volgend kiest de Stad Gent ervoor om bijna al haar bestaande partnerschappen te heroriënteren naar samenwerking binnen internationale netwerken en projecten.