Vier internationale top­pri­o­ri­tei­ten

Voor de periode 2019-2024 wordt werk gemaakt van 4 internationale topprioriteiten.

Gent Jongeren hoofdstad 2024
Bij aanvang van de huidige bestuursperiode, stelde Gent de ambitie naar voor om Europese Jongerenhoofdstad in 2024 te worden. In het najaar van 2021 kregen we het nieuws dat we deze titel hebben binnengehaald. De titel dient als een hefboom voor een sterk beleid dat kinderen en jongeren ten goede komt. 

Gent Cultuur hoofdstad 2030
Gent wil in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Ons cultureel aanbod is rijk en verdient erkenning. We doen gezamenlijke inspanningen om via onze contacten in Vlaanderen, België en Europa de nodige middelen en kennis te vergaren die uiteindelijk tot de titel leiden. Kom meer te weten over het traject Gent2030.

Gent laten uitgroeien tot een technologiehoofdstad van Europa
Gent ambieert de topprioriteit technologiehoofdstad van Europa te zijn. Anders dan de Europese culturele hoofdstad en jongerenhoofdstad zien we dit ruimer dan een Europese titel die tijdsgebonden is. Het moet Gent op technologisch vlak op de kaart zetten, nu en in de toekomst, zodat we op een niet-aflatende manier de Gentse economie kunnen vernieuwen, diversifiëren en werkgelegenheid creëren. Gent staat sterk in healthtech, digitale economie, biotech en cleantech, en op die speerpuntsectoren willen we verder inzetten. Gent zet voorts in op innovatie en innovatieve aanpakken. We versterken en knopen de aanwezige kennis in de stad aan elkaar, met het oog op een efficiëntere en doelmatigere realisatie van de Gentse ambities en prioriteiten. Dit doen we enerzijds binnen de eigen stadsorganisatie en anderzijds in het Gentse ecosysteem. 

Gent, klimaatneutraal tegen 2050
Net zoals de Europese Unie maakt Gent er werk van om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit vergt een stadsbrede aanpak, een gecoördineerde inzet van middelen en een breed gamma aan maatregelen op tal van domeinen zoals circulaire economie, energie, mobiliteit, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, innovatie, cultuur. De Green Deal van de Europese Unie helpt mee onze ambities waar te maken.