TERUGBLIK OP Inspiratiedag - Matchmakers in de Gentse kinderopvang

Scholen en kinderopvanglocaties werken samen aan de uitdagingen in de kinderopvang.

Onderwijscentrum Gent - Matchmakers in de kinderopvang

Op vrijdag 1 maart vond de eerste inspiratiedag Matchmakers in de kinderopvang plaats. Onder de meer dan 60 deelnemers: verantwoordelijken van kinderdagverblijven, pedagogisch begeleiders uit werkveld en onderwijs, mentorcoaches, stagebegeleiders en leerkrachten die jongeren voorbereiden op de job van kinderbegeleider.

Het doel van deze dag: onze Gentse neuzen in dezelfde richting draaien. Tijdens de keynotes van Michel Vandenbroeck en Elisabeth Serreyn, werden de uitdagingen in de afstemming tussen onderwijs en werkveld nog eens op scherp gesteld. Tijdens dialoogtafels gingen werkveld en scholen met elkaar in gesprek rond hete hangijzers zoals taal en meertaligheid en kwaliteit in de kinderopvang. In de namiddag was er de mogelijkheid om tijdens werkbezoeken kennis te maken met een inspirerende praktijk.

Hieronder vind je de beschikbare presentaties terug.

Keynotes

240301 Elisabeth Serreyn_AHOVOKS
240301 Michel Vandenbroeck_UGent

Dialoogtafels

DT1_Brochure-onderwijsvernieuwing-2023
DT1_Inspiratiebundel Samenwerking kinderopvang en onderwijs - stage en werkplekleren
DT1_samenwerking
DT1_Stellingen Inspiratiedag
DT4_BOA
DT4_Educare

Werkbezoeken

WB_doorgaande lijn
WB_Inspiratiedag Matchmakers in de Gentse kinderopvang - IVV Gent
WB1_doorgaande lijn-kindcentrum binnenstad