Verkopen op de Gentse markten

Vraag jouw standplaats aan op één van de Gentse markten.

In Gent zijn er heel wat verschillende wekelijkse markten.

Op elke markt vind je vaste standplaatsen (met een abonnement) of losse standplaatsen.

 

Reglementen

Alle info en voorwaarden kan je terugvinden in het reglement op de openbare markten, het retributiereglement en het huishoudelijk reglement

Een vaste standplaats (abonnement) aanvragen

 1. Kies voor welke markt je een vaste standplaats wil aanvragen.
 2. Vraag een machtiging ambulante handel aan en zorg er voor dat u de nodige (keurings)attesten hebt (vb voor verkoop van voeding, elektrische installaties en/of gasinstallaties)
 3. Vul het aanvraagformulier in.

Het ingevulde formulier kan je per mail opsturen naar marktenenambulantehandel@stad.gent.

Boerenmarkten

De Gentse boerenmarkten worden uitgebaat door een concessiehouder (vzw van boer tot bord). Kandidaat verkopers kunnen voor een standplaats op de boerenmarkten contact opnemen met de concessiehouder via gentseboerenmarkten@gmail.com

Dit telt voor onderstaande boerenmarkten

 • Sint-Amandsberg (woensdag)
 • Ledeberg standaersite (woensdag)
 • Gent Blaisantvast (donderdag)
 • Oostakker (vrijdag)
 • Sint-Amandsberg/Oude Bareel (vrijdag)
 • Sint-Amandsberg/Spijkstraat (zaterdag)
 • Mariakerkeplein (zaterdag)

Chronologisch register

Elke aanvraag wordt bijgehouden in een chronologisch register en gerangschikt volgens

 1. Categorie (zoals bepaald in artikel 29 van het KB van 24 september 2006)
 2. Gevraagde standplaats
 3. Tot slot volgens datum

Opgelet

Een inschrijving in het  chronologisch register moet jaarlijks vernieuwd worden tussen 1 januari en 31 januari. De originele registratiedatum blijft wel behouden.

abonnement aanvragen

aanvraagformulier DOCX (534.48 kB)

Een losse standplaats aanvragen

Op elke markt zijn er ook losse standplaatsen, ook gekend als risicoplaatsen, beschikbaar. Deze plaatsen worden elke week door loting toegewezen.

Hoe deelnemen aan de loting voor losse standplaatsen

 1. Registreer je éénmalig op marktenenambulantehandel.stad.gent.
 2. Kies 1 of meerdere markten waarvoor je kans wil maken op een dagplaats.
 3. Geef jouw keuze door via marktenenforen.stad.gent. Doe dit ten laatste op maandag om 22 uur indien je die week kans wil maken op een plaats. 
 4. Elke dinsdag, tussen 10 en 12 uur, gebeurt de loting.
 5. Op dinsdag krijg je bericht per mail indien de gekozen standplaats na loting voor jou beschikbaar is. Controleer ook zeker jouw spam/reclamemap. Vroeger bellen of mailen om het resultaat te kennen heeft geen zin. 

Let wel

 • Alle openstaande facturen moeten betaald zijn. Indien niet word je uitgesloten voor de loting.
 • Vraag jouw standplaats minimum 6 dagen op voorhand aan.

Handleiding

losse standplaats aanvragen PDF (492.45 kB)

Hoeveel kost een standplaats

De prijs voor een standplaats (abonnement of losse dagplaatsen) kan je nalezen in het retributiereglement voor het plaatsnemen op de markten.

Een vaste standplaats (abonnement) wijzigen 

Je kan jouw abonnement steeds opzeggen, wijzigen, tijdelijk opschorten of overdragen. Dit doe je door het opzegformulier in te vullen en te mailen naar marktenenambulantehandel@stad.gent. Opsturen per post kan ook. 

abonnement opzeggen

download aanvraagformulier DOCX (531.37 kB)

abonnement wijzigen

download formulier DOCX (532.23 kB)

abonnement opschorten

download formulier DOCX (532.01 kB)

abonnement overdragen

download formulier DOCX (531.75 kB)