Gent blijft inzetten op een sterk onder­ne­mers­kli­maat

Gent blijft inzetten op een sterk ondernemersklimaat, zowel voor starters als groeiende ondernemers.

In juni van dit jaar deelde de Stad Gent mee dat ze zich wapent tegen de stijgende inflatie die steden en gemeenten dit jaar extra zwaar treft. Daarom heeft de Stad Gent een uitgebreide budgetoefening gemaakt. Enkel zo blijven de budgetten in evenwicht. Het stadsbestuur keek voor deze oefening eerst en vooral naar de eigen uitgaven. Aan de grote ambities op het vlak van armoede, veiligheid, wonen, klimaat, cultuur, maar ook ondernemen wordt minimaal geraakt. Wel worden er inhoudelijke keuzes gemaakt om de stadswerking efficiënter te maken of het budget aan te passen aan de realiteit.

Gent blijft inzetten op een sterk ondernemersklimaat

Gent blijft inzetten op een sterk ondernemersklimaat, zowel voor starters als groeiende ondernemers. Dat doen we op verschillende manieren.

Ondersteuning ondernemers

 • De Stad Gent blijft inzetten op laagdrempelige dienstverlening voor ondernemers. Voor gratis advies en ondersteuning kunnen Gentse ondernemers terecht bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent, kortweg het OOG. Je kan het OOG contacteren via onze website, mail, telefoon of aan het loket op het Woodrow Wilsonplein 1 in Gent. Deze dienstverlening is er niet enkel voor startende ondernemers, maar ook voor bedrijven met groeiambitie
 • De zoektocht naar een geschikte locatie om te ondernemen, is niet altijd evident. Daarom zetten we verder in op het matchen van vraag en aanbod van economische ruimtes. Ben je op zoek naar een handels- of bedrijfsruimte? Of ben je eigenaar van een pand, atelier of handelsruimte? Dan brengt de Stad Gent je in contact met elkaar.
 • We geven Gentse leveranciers een duw in de rug via het platform De Stadsleverancier. Deze databank is een van de mogelijkheden om met de Stad Gent samen te werken voor bepaalde overheidsopdrachten. Het grote verschil met de raamcontracten of grote opdrachten die uitbesteed worden, zit vooral in de aard van de opdracht. Die kan van 1 tot 139.000 euro gaan. Hebben stadsmedewerkers dus een fotograaf nodig voor een opdracht of event, zoeken ze een bloemetje voor een spreker of hebben ze kantoormeubilair of verkeersborden nodig? Dan kunnen ze via dit platform snel de nodige offertes opvragen voor hun prijsonderzoek. Ken je De Stadsleverancier nog niet? Schrijf je dan snel in. 
 • Kamp je als ondernemer met financiële, juridische of psychologische problemen? Maak dan zeker een gratis afspraak bij Dyzo, een organisatie die advies geeft aan zelfstandigen en ondernemers in moeilijkheden. Met het samenwerkingsakkoord tussen Stad Gent, OCMW Gent en Dyzo willen we Gentse ondernemers gratis expertise en steun bieden in moeilijke tijden. 
 • Gent is een aantrekkelijke stad voor startende ondernemers én Gent heeft kwalitatieve starters. Dat is vandaag zo, en die positie willen we ook versterken. Zo blijft het starterscontract, dat startende ondernemers een financiële duw in de rug geeft, behouden.
 • We ondersteunen ook bedrijven die de stap zetten naar een circulaire economie. Dit doen we via de samenwerking met The Circular Kickstart
 • De Stad Gent stimuleert ook ondernemerschap bij jongeren. Zo is de Stad Gent trekker en stichter van Gentrepreneur
 • In het kader van de besparingen wordt vanaf januari 2023 de terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor de kruispuntbank voor ondernemers geschrapt.  

Slim economisch ruimtegebruik

 • De Stad Gent wil diverse vormen van economie in de stad houden en stimuleren. Het inbrengen van complementaire functies is een meerwaarde voor de maatschappij en voor bedrijven. De Stad wil evenwichtig verweven tussen wonen, werken, onderwijs, groen, enz. Om verweving op specifieke ontwikkelingen te stimuleren en/of om bedrijven te ondersteunen op verweven locaties, gaat de Gentse verweefcoach samen met de bedrijven en ontwikkelaars aan de slag met als doelstelling de draagkracht van economische verweving te vergroten.
 • Gent maakt ook kantoorontwikkelingen mogelijk rond stedelijke en stadsregionale knooppunten. 
 • De Stad Gent blijft inzetten op een gerichte uitgifte van de bedrijventerreinen en tracht maximaal het bestaande potentieel aan brownfields met betrokken actoren te activeren. Economische ruimtes vullen we innovatief in door ze te combineren met groengebieden, horeca, ambulante handel en ontspanningsmogelijkheden. Dit verhoogt de levendigheid op de bedrijventerreinen en ook de aantrekkelijkheid voor de gevestigde bedrijven. Zo promoten we Tech Lane Ghent, Wiedauwkaai, Gentbrugge II, enz. om bedrijven aan te trekken. 

Economie van de toekomst

Gent wil de Technologiehoofdstad van Europa worden. We doen dit door onze internationale positie te vergroten en onze concurrentiekracht te versterken. We zetten het merk Invest in Ghent in de markt om zowel binnen- als buitenlandse investeerders en ondernemers aan te trekken. 

 • We ondersteunen de sterke aanwezige speerpunten in Gent: biotech, cleantech, digitech en healthtech. Deze technologieën zijn steeds meer de katalysator van een beweging naar een meer duurzame economie doorheen alle sectoren. En met duurzaam bedoelen we klimaatgericht, maar ook de creatie en het behoud van jobs. 
 • Het gezicht van onze Gentse economische ambities is de Ghent Economic Board. Om de economie van de toekomst vorm te geven, richtte de Stad Gent in 2020 dit overlegorgaan op. Naast de Stad Gent zetelen hierin ook enkele belangrijke partners zoals UGent, North Sea Port, Provincie Oost-Vlaanderen, UNIZO, Voka, FIT,  imec, UZ Gent - MedTeG, VIB en enkele hoofdrolspelers uit bovengemelde technologische sectoren.
 • Om onze klimaatdoelstellingen te halen en de energiefactuur van ondernemers te verlagen, nemen we tal van initiatieven. Zo biedt de Stad Gent zowel grote als kleine ondernemingen gratis energiecoaching aan. Daarnaast biedt de Stad Gent ook een energiepremie voor Gentse bedrijfspanden aan. 

Motor van de stedelijke economie

Een van de motoren van onze stedelijke economie is North Sea Port. Het 60 km lange grensoverschrijdende havengebied behoort tot de top 10 in Europa. Samen met North Sea Port zetten we in op de trends en noden van de toekomst. We kiezen samen voor duurzaamheid, energietransitie en digitalisering. Zo ondersteunen we bedrijven in het Gentse havengebied.

Bruisende en diverse handel en horeca

Winkels en horecazaken zorgen voor een bruisende dynamiek in Gent. De meer dan 5000
handelszaken en 1500 horecazaken vormen een belangrijke economische sector die in Gent tewerkstelling biedt aan meer dan 11.000 mensen. Bouwen aan een bruisende winkel- en horecastad doen we niet alleen, maar samen met de diverse partnerorganisaties en de Gentse handelaars en horeca-uitbaters.

 • PuurGent blijft samen met alle handelaars en horeca-uitbaters Gent en haar deelgemeenten promoten als bruisende en diverse winkel- en horecastad. Dat doen ze via de organisatie van Braderie Publique, Shop-op zondag, ... . PuurGent verenigt op die manier ook alle handels- en horecazaken in Gent.
 • PuurGent zet ook verder in op een actieve ondersteuning van Gentse handelaars o.a. via de subsidie ondersteuning handelsinitiatieven.
 • De Stad Gent biedt een subsidie aan voor de verfraaiing van handelspanden (gevelrenovatie, binnenruimte, toegankelijkheid, …).
 • Het beste nachtleven? Dat vind je in Gent. Wist je dat de Stad Gent ondernemende nachtraven ook ondersteuning biedt? En dat we een nightlifecoach én een nightlife council hebben? Lees hier meer info over nightlife in Gent
 • De Stad Gent zorgt ervoor dat terrassen de handelskernen kunnen versterken. We bekijken waar het mogelijk is om in zomeropstelling terrassen te voorzien en waar niet. Meer info over terrassen vind je hier. 
 • Via de oprichting van de nieuwe Gentse Culinaire Raad brengen we Gentse chefs en foodondernemers met elkaar in contact. Zo willen we de Gentse eet- en drinkcultuur versterken en ondersteunen. 
 • We blijven als Stad inzetten op gezinsvriendelijke horeca.
 • Door de groei van de stad, het veranderende inkoopgedrag en de manier van beleveren stijgt de druk op leefbaarheid en bereikbaarheid. Om de logistieke groei en verandering in goede banen te leiden zijn maatregelen nodig. Via een faciliterend en een stimulerend beleid creëren we economische kansen en innovaties, zoals de invoering van nieuwe logistieke modellen en de inzet van nieuwe technologie (voertuigen, data, infrastructuur, …).