Energiepremies voor panden bestemd voor ondernemen

Energiepremies voor Gentse bedrijfspanden: aanvraag en voorwaarden

Waarover gaat het?

Wil je energiebesparende maatregelen treffen in een pand bestemd voor ondernemen, dan kan je rekenen op financiële steun van de Stad Gent. 

Je kan de subsidie online aanvragen ofwel het aanvraagformulier downloaden.

Goed om te weten:

 • Hoe meer je isoleert, hoe hoger de premie.
 • De premies kunnen oplopen tot 10.000 euro per pand.
 • Ook (ver)huurders kunnen de premie aanvragen.
 • Je krijgt tot 10.000 euro extra steun voor investeringen na uitvoeren van een energiescan op basis van het advies van een energiecoach van de Stad Gent of een erkend energiedeskundige.

Welke subsidies kan je aanvragen? 

Subsidie voor: 

 • dakisolatie,
 • isolerende ramen,
 • gevelisolatie,
 • vloerisolatie,
 • wand- of vloerverwarming gekoppeld aan een laagtemperatuursysteem,
 • warmtepomp/warmtepompboiler,
 • investeringen na energiescan door een energiecoach van de Stad Gent of een erkend energiedeskundige zoals ​​​​​​​
                    - plaatsen van energiezuinige verlichting
                    - installeren van energiemonitoring
                    - recupereren van warmte van bakoven
                    - plaatsen van koelinstallatie op basis van CO2

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de subsidie komen een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, eigenaar of huurder in aanmerking.
Het pand is gelegen op het grondgebied Gent. 

De subsidies zijn van toepassing op:

 • panden die bestemd zijn voor de uitvoering van de activiteiten van een onderneming, waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen vereist is
 • bestaande panden en delen van appartementsgebouwen die tot de mede-eigendom behoren
 • panden die minimum 10 jaar oud zijn
 • panden die aangesloten zijn op het distributienet van Fluvius

Let op

 • De energiescan is maximaal 4 jaar oud
 • De facturen zijn maximaal 1 jaar oud
 • Je aanvraag, inclusief alle bijlagen, moet ten laatste 31 december 2025 binnen zijn.
 • De voorwaarden zijn verschillend per subsidie

Lees meer over subsidiebedragen en voorwaarden in het reglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De bedragen hangen af van de soort subsidie en vind je terug in het reglement.
Tip: Combineer de energiepremie met MijnVerbouwPremie.

Wat heb je nodig?

 • Offertes, facturen, bijkomende stavingsstukken, foto’s of eventueel andere gevraagde documenten. Die documenten moet je toevoegen aan je aanvraag.
 • Ben je huurder? Op deze pagina vind je het formulier 'Toestemming eigenaar voor huurders';
 • Token of elektronische identiteitskaart, als je online wil ondertekenen;
 • Je bankrekeningnummer, ondernemingsnummer, EAN-code en Nacebel-code.

Hoe doe je de aanvraag?

Gemakkelijk en snel: online

 • Vul online het webformulier in en laad ALLE bewijsstukken op .
 • Je krijgt een bevestiging van je aanvraag.
 • Heb je online ondertekend? Dan is je aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je niet online ondertekend? Print dan de pdf met de samenvatting van je aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Klassiek, minder snel en papiervretend

 • Druk het aanvraagformulier af en vul het in. Of vraag het aan via milieuenklimaat@stad.gent.
 • Voeg ALLE bewijsstukken toe.
 • Verzend je volledige aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag, adviseert het college van burgemeester en schepenen en rapporteert de beslissing aan de aanvrager.

Zijn er uitzonderingen?

Voor de subsidies komen niet in aanmerking:

 • Panden jonger dan 10 jaar en dus ook nieuwbouw die moet voldoen aan de normen van de Vlaamse EPB-regelgeving;
 • Gok-en speelzalen;
 • Automatenshops;
 • Seks/nachtclubs;
 • Panden in gebruik door een managementvennootschap;
 • Panden die door een villavennootschap geheel of gedeeltelijk worden afgestaan (ter beschikking gesteld) aan de bedrijfsleider(s);
 • Leegstaande panden die worden gerenoveerd voor een functie die niet in aanmerking komt.

Regelgeving

Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2022-2025

Gelijkaardige producten

Subsidie verfraaiing handelspanden aanvragen

Energiepremies voor panden bestemd voor ondernemen