Starterscontract

Steunmaatregel van de Stad Gent voor starters in hoofdberoep.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Het starterscontract is een overeenkomst tussen de Stad Gent en starters of herstarters. Om in aanmerking te komen voor deze maatregel moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Starters:

 • U bent een startende ondernemer of een beoefenaar van een vrij of intellectueel dienstverlenend beroep.
 • U bent sinds minder dan 2 jaar onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Uw onderneming is gevestigd in Gent.

Herstarters:

 • U hebt uw onderneming minstens 1 jaar onderbroken.
 • U bent sinds minder dan 2 jaar opnieuw onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Uw onderneming is gevestigd in Gent.

Met het contract verplicht u zich ertoe om

 • een beroep te doen op professioneel advies gedurende 3 jaar
 • engagementen voor cursussen te respecteren
 • de zelfstandige activiteit minstens gedurende een ononderbroken periode van 3 jaar uit te oefenen
 • de Stad Gent de nodige verantwoordingsstukken te bezorgen

Bedrag

In het kader van het starterscontract kunt u voor de volgende investeringen 40 % van uw uitgaven recupereren:

 • inschrijvings- en cursusgelden voor opleidingen voor ondernemingsdoeleinden
 • honoraria en kosten van professioneel advies en begeleiding
 • investeringen in de onderneming

De maximale totale tussenkomst bedraagt 5.000 euro, inclusief BTW.

Procedure

Aanvraag

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het online webformulier of het aanvraagformulier hier in bijlage. Idealiter heeft u de nodige bewijsstukken in elektronische, respectievelijk papieren versie al bij de hand.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul online het webformulier op deze pagina in en laat u begeleiden naar de invulvelden die u nodig hebt.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Wenst u online te ondertekenen met uw elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.

Minder snel:

 • Het aanvraagformulier kunt u downloaden. U kunt het ook bestellen of persoonlijk komen afhalen bij het loket van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).
 • Het ingevulde formulier kunt u opsturen of bij het OOG binnenbrengen.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • U krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.