Ghent Economic Board

De Ghent Economic Board is het overlegorgaan én het gezicht van de Gentse economische ambities.

Op vrijdag 12 juni 2020 kwam de Ghent Economic Board voor de eerste keer samen. Dit nieuwe overlegorgaan tussen de Stad Gent en enkele belangrijke partners zal de economie van de toekomst verder versterken en ondersteunen. Hun gezamenlijke ambitie? Gent laten uitgroeien tot een technologiehoofdstad van Europa waar plaats is voor extra jobs en welvaart. 

Samenwerking tussen de Stad Gent en belangrijke partners

Gent blinkt al langer uit in technologieën zoals biotech, healthtech, cleantech en digitale innovaties. Stuk voor stuk sectoren die vandaag en vooral in de toekomst enorm belangrijk zijn voor de gehele economie en de duurzame transformatie die deze zal ondergaan. Om die economie van de toekomst vorm te geven, richtte de Stad Gent het overlegorgaan “Ghent Economic Board” op. Naast de Stad Gent zetelen hierin ook enkele belangrijke partners zoals UGent, North Sea Port, Provincie Oost-Vlaanderen, UNIZO, Voka, FIT,  imec, UZ Gent - MedTeG, VIB en enkele hoofdrolspelers uit bovengemelde technologische sectoren. 

Gent als Technologiehoofdstad van Europa

Samen willen ze Gent tot een Technologiehoofdstad van Europa laten uitgroeien. Niet voor de technologie op zich, maar vooral om extra jobs en welvaart te creëren en om fundamenteel maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De Ghent Economic Board zal het stedelijke economische beleid adviseren en wil Gent nog beter positioneren in haar relatie met hogere overheden, ondernemers en investeerders. Dit zowel op nationaal als internationaal niveau. 

Gezicht van Gentse economische ambities

De Ghent Economic Board krijgt het mandaat om een aanpak uit te werken voor bepaalde socio-economische uitdagingen van Gent. Daarnaast geeft dit overlegorgaan ook advies over de besteding van het voorziene speerpuntenfonds van 5 miljoen euro. Dit fonds zal inzetten op gerichte investeringen (zowel private en/of publieke investeringsmiddelen op lokaal, Vlaams en Europees niveau) in grote, ambitieuze projecten die in de toekomst het verschil maken. Zowel meerjarenprogramma’s, korte experimentele proeftuinen als permanente programma’s kunnen opgezet worden. De Ghent Economic Board wordt zo dé motor voor publieke en private innovatie-inspanningen in de Gentse regio én het gezicht van de Gentse economische ambities. 

Nationale en internationale investeerders aantrekken

De verschillende partners in de Ghent Economic Board dragen deze ambities ook uit naar hun nationale en internationale netwerken. Zo werkt de Ghent Economic Board mee aan een gerichte en proactieve acquisitiestrategie om investeerders aan te trekken en om de internationale aantrekkingskracht van Gent als economische topregio te vergroten.