Chastelet - Pakhuis - Postgebouw

Het voormalige postgebouw is een ontwerp van Louis Cloquet, ook bekend als de architect van het Sint-Pietersstation, en Stefaan (of Etienne) Mortier. Het imposante bouwwerk in een historiserende mengstijl verrees kort na 1900. De uurwerktoren, die pas in 1920 werd afgewerkt, is geïnspireerd op een (niet-gerealiseerd) ontwerp van het 14de-eeuwse belfort.


Voor de bouw van dit "Hôtel des Postes et Télégraphes" moest een heel huizenblok tussen de Korenmarkt en de Graslei worden gesloopt. Centraal in dit blok stond het 18de-eeuwse Pakhuis, waar de stadswaag, het kantoor van de stedelijke accijnzen en de Kamer van Koophandel waren gevestigd. Tussen 1756 en 1804 huisde hier ook de Academie voor Schone Kunsten. 


Het Pakhuis kwam op de plaats waar tevoren (tot 1719) het Chastelet of de stedelijke gevangenis had gestaan. Vanuit het aanpalende huis, De Grote Olifant, dat samen met de gevangenis werd afgebroken, woonden de Gentse schepenen gewoonlijk de terechtstellingen bij die op het plein werden voltrokken.

Munten in deze cluster