Borluutsteen

In het begin van de 13de eeuw liet de rijke en machtige Gentse patriciërsfamilie Borluut aan de noordzijde van de Korenmarkt een groot stenen huis bouwen: het Borluutsteen. Van de late 12de tot de vroege 14de eeuw verrezen in Gent honderden van dergelijke imposante stadswoningen, opgetrokken in de typische, blauwgrijze kalkzandsteen uit de streek van Doornik. Aanvankelijk waren deze Stenen, zoals de natuurstenen woningen werden genoemd, omgeven door een erf. Maar door de stijgende bevolkingsdruk en de toenemende schaarste aan bouwgrond werden die erven na verloop van tijd verkaveld en bebouwd. 


Veel middeleeuwse Stenen zijn intussen verdwenen uit het straatbeeld. Maar de kelders (oorspronkelijk halfondergrondse verdiepingen) van die huizen zijn dikwijls wél bewaard gebleven. Sommige huizen, zoals het Borluutsteen, kregen nieuwe gevels volgens de mode van de tijd. Vanaf het einde van de 19de eeuw werden een aantal bewaarde Stenen in hun oorspronkelijke staat hersteld. Dat gebeurde ook, in 1933, met het Borluutsteen, waarvan de natuurstenen gevel werd gereconstrueerd in romaanse stijl. Bij die gelegenheid werd het geschilderde wapenschild van de familie Borluut op de gevel aangebracht. 


Een van de bekendste telgen uit deze familie is Jan Borluut. Of hij ook een bewoner van het Steen op de Korenmarkt was, is echter niet zeker. Tussen 1294 en 1306 waren de Borluuts in een felle strijd verwikkeld met een andere patriciërsfamilie: de Van Sint-Baafs. Een van hen werd gedood door Jan Borluut, die als straf werd verbannen uit het graafschap Vlaanderen. Bij zijn terugkeer ronselde deze vechtjas een groep Gentenaars om aan de zijde van de milities uit andere Vlaamse steden te strijden aan de zijde van de graaf van Vlaanderen, Gwijde van Dampierre, tegen het ridderleger van de Franse koning. Deze strijd werd, zoals bekend, uitgevochten in Kortrijk, tijdens de Guldensporenslag (1302). Lang heeft de Gentse aanvoerder echter niet van deze overwinning kunnen genieten, want enkele jaren later werd hij op zijn beurt door zijn vijanden in Gent vermoord.

Munten in deze cluster