Viaductstraat Wondelgem: definitieve vaststelling gedeeltelijke opheffing rooilijn 78

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 26 februari 2024 de definitieve vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem werd goedgekeurd.

Beroepsmogelijkheid

Er is mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de gemeenteraadsbeslissing. Voor de details over deze beroepsmogelijkheid verwijzen wij door naar:

Documenten

De dossierstukken kan je onderaan dit bericht inkijken.