Skaldenpark - definitieve vaststelling opheffing buurtwegen t.h.v. deze site

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 26 februari 2024 de definitieve vaststelling van de opheffing van de buurtwegen 7 en 55 alsook delen van de buurtwegen 1, 2, 6 (vroeger grondgebied Oostakker), 7 (voetweg), 12 en 54, allen thv de site 'Skaldenpark' te Gent werd goedgekeurd.

Beroepsmogelijkheid

Voor de details over de beroepsmogelijkheid verwijzen wij door naar:

Documenten

De dossierstukken kan je onderaan dit bericht inkijken.