Rouenpad - principiële vaststelling plaatsnaam

Er loopt een openbaar onderzoek naar deze plaatsnaam voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen Meulesteedsesteenweg en Marseillestraat.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2024 waarbij voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen Meulesteedsesteenweg en Marseillestraat binnen fase 2 van het groot project gelegen tussen Marseillestraat, New-Orleansstraat, Goedendagstraat en Meulesteedsesteenweg te Gent de naam 'Rouenpad' principieel is vastgesteld.

De termijn van het openbaar onderzoek start op maandag 8 april 2024 en eindigt op maandag 13 mei 2024.

Bekijk de dossierstukken

Je kunt deze documenten ook inkijken bij Balie Bouwen.

Bezwaren of opmerkingen indienen

 • Stuur een brief naar het college van burgemeester en schepenen

  Stadhuis
  p.a. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
  cel Grondbeheer Openbare Weg
  Botermarkt 1
  9000 Gent
   
 • Mail naar DWBW.CelGrondBeheer@stad.gent

Hierbij vermeld je 'Rouenpad' als referentie. Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.