Rooilijn 31 - bekendmaking gezamenlijk openbaar onderzoek voorlopige vaststelling rooilijn
J.B. de Gieylaan en gedeelte Hemel­rijk­straat en voorlopig ont­ei­ge­nings­be­sluit ter uitvoering rooilijnplan J.B. de Gieylaan

Over dit dossier wordt een gezamenlijk openbaar onderzoek gehouden dat loopt van 6 april 2024 tot en met 6 mei 2024.

Gezamenlijk openbaar onderzoek in twee delen

 • In de gemeenteraad van 25 maart 2024 werden voorlopig vastgesteld:
  • de rooilijn Jean-Baptiste de Gieylaan en het gedeelte van de Hemelrijkstraat, gelegen tussen de rotonde Drie Sleutels (Kortrijksesteenweg) en de Jean-Baptiste de Gieylaan
  • en het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit
 • Deze procedure kadert binnen de aanleg van een veilige fietsinfrastructuur en het terzelfdertijd voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel (met aanleg van een gracht) door de stad Gent en de gemeente De Pinte.
 • In toepassing van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een gezamenlijk openbaar onderzoek worden gehouden van 6 april 2024 tot en met 6 mei 2024 dat bestaat uit 2 delen.

DEEL 1: Aankondiging over de voorlopige rooilijn

De stukken van het dossier kan je bekijken in het gemeenteraadsbesluit via het online raadpleegloket.
Je kan ze ook op afspraak inkijken bij Balie Bouwen

Wanneer je bezwaren en opmerkingen wil indienen kan dit:

 • door een brief te sturen naar:
  het college van burgemeester en schepenen
  Stadhuis
  p.a. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
  cel Grondbeheer Openbare Weg
  Botermarkt 1
  9000 Gent.
 • of door te mailen naar  DWBW.CelGrondBeheer@stad.gent
 • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen.

Hierbij vermeldt u bezwaarschrift tegen de voorlopige vaststelling van de rooilijn Jean-Baptiste de Gieylaan en het gedeelte van de Hemelrijkstraatin het onderwerp.

DEEL 2: Aankondiging over het voorlopig onteigeningsbesluit 

De te onteigenen onroerende goederen, kadastraal gekend onder afdeling 25 Sint-Denijs-Westrem sectie C, nrs. 102T, 106P, 116G, 131F, 117X, 213B, 117H2, 138A, 212C, 131D, 134B, 141B, 211B, 211C, 213A, zijn gelegen op het grondgebied van de stad Gent.

De stukken van het dossier kan je bekijken in het gemeenteraadsbesluit via het online raadpleegloket.
Je kan ze ook op afspraak inkijken bij Balie Bouwen

Wanneer je bezwaren en opmerkingen wil indienen kan dit:

 • door een brief te sturen naar:
  het college van burgemeester en schepenen
  Stadhuis
  p.a. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
  cel Grondbeheer Openbare Weg
  Botermarkt 1
  9000 Gent.
 • of door te mailen naar  DWBW.CelGrondBeheer@stad.gent
 • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen.

Hierbij vermeldt u bezwaarschrift tegen het voorlopig onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Jean-Baptiste de Gieylaanin het onderwerp.