Sneeuw- en ijzelbestrijding

Tijdens de winter zorgt de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen voor de sneeuw- en ijzelbestrijding op het grondgebied van de Stad Gent.

Achtergrond

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen houdt voortdurend het weer in de gaten. Dat gebeurt door een goede samenwerking met een weersvoorspellingsdienst. Zo is de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen in staat om online de evolutie van de lucht-, wegdek- en brugtemperatuur, de vochtigheid, de kans op sneeuw enz. te volgen. Op basis van deze informatie wordt beslist om over te gaan tot het al dan niet (preventief) strooien.

Prioritaire wegen

Daarbij geven de strooidiensten voorrang aan de hoofdwegen, bruggen, wegen met tram- en buslijnen, de omgeving van de ziekenhuizen en de brandweer, straten in de omgeving van scholen enz. Dit uitgangspunt vindt zijn neerslag in een lijst met prioritaire wegen die standaard gestrooid worden.

Opgepast! De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen strooit enkel op stadswegen.

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer staat zelf in voor het strooien op haar ring- en invalswegen.
  • North Sea Port strooit op haar beurt de wegen in het havengebied.

Fietspaden

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen probeert tijdens een winterprik de prioritaire fietspaden steeds sneeuw- en ijsvrij te houden. Daartoe worden o.a. extra fietspadstrooiers ingezet voor het vegen en strooien van fietspaden op eigen bedding. Fietspaden die grenzen aan de rijweg worden mee gestrooid met de rijweg zelf.

Voetpaden
Voetpaden ter hoogte van privé-woningen moeten over een breedte van 1 meter sneeuw- en ijsvrij gehouden worden door de inwoners zelf.

Subsidies fietssnelwegen

Voor bepaalde (delen van) fietssnelwegen subsidieert de Provincie Oost-Vlaanderen het beheer en onderhoud ervan. Benieuwd hoe het logo van zo'n fietssnelweg eruitziet? Bekijk dit hieronder.

 

Bekijk hier de overzichtskaart voor 2022-2023

van alle strooiroutes en fietspadstrooiers PDF (16.05 MB)

Provincie Oost-Vlaanderen

Subsidies onderhoud en beheer fietssnelwegen