Vergunning voor het plaatsen van een regenwaterafvoerpijp op het openbaar domein

Meestal heb je geen vergunning nodig voor inname van het openbaar domein. Contacteer zeker Farys voor de aansluiting op de riolering.

Regenwaterafvoerpijp op het openbaar domein- wanneer heb je een vergunning nodig?

Springt je RWA meer dan 10 cm uit voorbij de rooilijn?
Dan heb je een vergunning nodig voor de inname van het openbaar domein

  • Je vergunning is gratis.
  • Ja kan deze digitaal aanvragen via de link op deze pagina.
  • Uiterlijk 1 week na je aanvraag nemen we schriftelijk contact met je op en brengen we je op de hoogte van onze beslissing.

Doe uw aanvraag digitaal

Aan welke voorwaarden moet je regenwaterafvoerpijp (RWA) die uitkomt op het openbaar domein ook altijd voldoen?

  • Het onderste deel van de RWA wordt tot op een hoogte van 1 meter uitgevoerd in gietijzer of in een ander materiaal dat even goed bestand is tegen breuken of blijvende vervormingen.
  • De RWA wordt correct aangesloten zonder dat deze rechtstreeks afloopt op de openbare weg of op het openbaar domein.
  • De RWA wordt geplaatst nadat deze technisch haalbaar werd bevonden door Farys. Er moet ook een overeenkomst zijn gemaakt met Farys over de manier van uitvoeren en de daaraan verbonden kosten.
  • Het onderhoud en herstel van de RWA blijft ten laste van de eigenaar.

 

Neem altijd contact op met Farys om je RWA aan te sluiten op het rioleringsnet

Vergunning voor het plaatsen van een regenwaterafvoerpijp op het openbaar domein