Wijkplan Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

#ALSGETMIJVRAAGT
Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

WIJKPLAN OP PAUZE

 • De afwerking van het wijkmobiliteitsplan wordt uitgesteld tot aan het begin van de volgende legislatuur, begin 2025. Het volgende bestuur zal de verschillende opties inzake mobiliteit aan jullie voorleggen. Op basis daarvan zal de Stad de heraanleg van de dorpskern en omliggende straten vormgeven. De heraanleg is momenteel nog steeds voorzien voor de volgende legislatuur.

  Ook de volledige afwerking van de wijkstructuurschets wordt terug opgenomen als het wijkplan terug opstart.

 • SUGGESTIES SAMENGEVAT

  De eerste participatiefase leverde ontzettend veel nuttige informatie op. De voorbije maanden formuleerden jullie suggesties en voorstellen voor het wijkplan. Die verzamelde de Stad in een verslag van de eerste participatieronde. Dat verslag werd ook gebruikt om een inventarisatiebundel van de knelpunten, kansen en doelstellingen op het vlak van mobiliteit te bepalen.

JOUW WIJK AAN HET WOORD

 • #ALSGETMIJVRAAGT

  … is veiligheid voor alle leerlingen, ouders en fietsers het belangrijkste.

  Wim Depoorter, directeur van vrije basisschool Sint-Paulus

 • #ALSGETMIJVRAAGT

  … moet er werk gemaakt worden van stalling voor fietsen en een veilige Sint-Dionysiustraat.

  Anissa Bougrea, inwoner Sint-Denijs

 • #ALSGETMIJVRAAGT

  … werken we aan een dorp waar onze kinderen veilig kunnen fietsen.
  Andres, voorzitter ouderraad en zijn dochter Helena

 • #ALSGETMIJVRAAGT

  …droom ik van een levendig dorp waar het fijn is om te wonen en te leven.

  Wim, deken van Sint-Denijs-Westrem

 • #ALSGETMIJVRAAGT

  …wil ik graag aangenamer en mooier fietsen naar Sint-Denijs via de Beukenlaan.
  Nathalie, medewerker Lokaal Dienstencentrum De Mantel

STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

 • 1 | BEGIN 2022

  Signalen verzamelen in de wijk

  We verzamelen alle ideeën uit jouw wijk. Kom naar de wijkmarkt en geef jouw mening!

 •  2 | VOORJAAR 2022

  Verwerken van feedback

  De Stad Gent koppelt de signalen terug en formuleert doelstellingen voor de wijk.

 • 3 | ZOMER & NAJAAR 2022

  De Stad Gent werkt aan de opmaak van het wijkplan en gaat aan de slag met de ideeën van de wijkmarkt, en data uit onderzoek. Dit zijn de eerste ontwerpen voor het wijkmobiliteitsplan en de wijkstructuurschets.

 • PAUZE TOT AAN VOLGENDE LEGISLATUUR

 • 4 | 

  Die eerste ontwerpen bespreekt de Stad Gent met jou op de tweede wijkmarktWat vind je goed? Wat vind je niet goed? Kom erover praten met je buren en de stadsdiensten.

 • 5 | 

  De Stad heeft het definitieve wijkplan klaar. We geven tekst en uitleg bij maatregelen uit het wijkmobiliteitsplan die in de wijk genomen worden. Tergelijk wordt ook de wijkstructuurschets goedgekeurd. Is er in de toekomst nog een nieuw project voor de wijk? Dan kunnen we nagaan of dit past binnen de visie van de wijkstructuurschets.

 • 6 | 

  Voorbereiding en uitvoering van het wijkmobiliteitsplan. De Stad voert het wijkmobiliteitsplan uit zoals afgesproken.

 • 7 | 

  Zes maanden nadat de werken klaar zijn, evalueren we alles. Zijn Sint-Denijs-Westrem en Afsnee veiliger na de aanpassingen? We vragen ook opnieuw jullie mening.