Wijkmobiliteitsplan Oud Gentbrugge

#ALSGETMIJVRAAGT
Oud Gentbrugge

INVOERING WIJKMOBILITEITSPLAN GENTBRUGGE

Op heden is Stad Gent gebonden aan de uitspraak van de rechtbank van eind maart. Deze uitspraak verbiedt de Stad, met een dwangsom, om verder uitvoering te geven aan het Wijkmobiliteitsplan Dampoort-Oud-Gentbrugge. Tegen de beslissing van de rechtbank van eind maart heeft de Stad beroep aangetekend. De Stad wacht momenteel de uitspraak van de rechtbank af om de invoering van het wijkmobiliteitsplan terug te kunnen opstarten. Stad Gent start de communicatie over het wijkmobiliteitsplan terug op zodra het vonnis van de rechtbank wordt ontvangen.

  Werken Gentbruggebrug

  Voorafgaand aan de invoering van het wijkmobiliteitsplan moeten een aantal werken worden uitgevoerd. Een van deze werken is het aanpassen van het kruispunt Gentbruggebrug-Gentbruggestraat. Deze werken zullen, onder voorbehoud van een positieve uitspraak van de rechter, worden uitgevoerd zonder onderbreking van de Gentbruggebrug. Het kruispunt aan de voet van Gentbruggebrug zal eerst worden vormgegeven met tijdelijke ingrepen (beperkte infrastructuuraanpassing, blokken, belijning, …).

  De brug wordt dus niet terug volledig afgesloten. Het verkeer, inclusief de bussen van De Lijn, zullen over de brug kunnnen blijven rijden. Ook met de invoering van het wijkmobiliteitsplan kan verkeer in beide richtingen over de brug.

  Een meer kwalitatieve aanpassing van het kruispunt, wordt nog steeds gepland, maar zal pas gebeuren nadat alle werken aan de Dampoortrotonde achter de rug zijn. Dit zal dan mogelijk pas in 2024 zijn.

   STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

   • 1 | EIND 2019 & BEGIN 2020

    Signalen verzamelen in de wijk

    We verzamelen alle ideeën en signalen uit jouw wijk. Kom naar de Mobiliteitsmarkt en geef jouw mening!

   • 2 | VOORJAAR & ZOMER 2020

    Verwerken van feedback

    De Stad Gent gaat aan de slag met alle suggesties en werkt verschillende scenario’s uit.

   • 3 | NAJAAR 2020

    Digitale wijkmarkt 

    Op de digitale wijkmarkt op 5 december legde de Stad jou de scenario’s uit en kon je vertellen wat je goed en minder goed vindt.

   • 4 | NAJAAR 2021

    Goedkeuring door gemeenteraad

    De gemeenteraad keurt het definitieve wijkmobiliteitsplan goed. Iedereen uit de wijk krijgt een uitgebreide brochure waarin het plan wordt toegelicht.

   • 5 | ZOMER 2022

    Start luchtkwaliteitsmetingen

    We meten de luchtkwaliteit in 15 straten waar we verwachten dat het verkeer verandert.

   • 6 | >> EIND 2022 <<

    Voorbereiding uitvoering

    De Stad start met het opmaken van de signalisatieplannen en ontwerpen, het aanvragen van de vergunningen, en het aanstellen van de aannemers.

   • WIJKMOBILITEITSPLAN TIJDELIJK GEPAUZEERD - NIEUWE TIMINGS NA UITSPRAAK RECHTER

   • 7 |

    Uitvoeren van het wijkmobiliteitsplan

    We starten met de uitvoering van het wijkmobiliteitsplan. We houden rekening met het verloop van de werken aan de Dampoort-rotonde en de Verapazbrug. Alles en iedereen blijft bereikbaar.

   • 8 |

    Overgangsperiode

    De bewoners, handelaars, bedrijven, scholen en zorginstellingen krijgen de kans het plan te leren kennen en te ervaren.

   • 9 | 

    Evaluatierapport

    De Stad maakt een evaluatierapport op. We gaan na of het plan veilig is en of er gevaarlijke of ongewenste situaties zijn.

   • 10 |

    Eventuele bijsturingen

    Halen we de doelstellingen niet, dan sturen we bij. We stellen ook concrete infrastructurele aanpassingen voor.

   WAT VOORAF GING

   Bewoners, handelaars en bedrijven uit de wijk gaven heel wat input en feedback. Daarmee gingen we aan de slag om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. We maakten drie scenario's op, en één Inspiratieplan dat bedoeld was om op je verbeelding te spelen en je te laten dromen van morgen. De wijk gaf ook feedback op de drie scenario's, die opnieuw erg inzichtvol was om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. Daarnaast werd er ook een telactie georganiseerd, waarbij de Stad danzij wijkbewoners inzichten verwierf over de verkeersintensiteit in de straten van Oud-Gentbrugge.

   Het finale wijkmobiliteitsplan is ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad. De volgende stap is de uitvoering!