Wijkmobiliteitsplan Oud Gentbrugge

#ALSGETMIJVRAAGT
Oud Gentbrugge

INVOERING WIJKMOBILITEITSPLAN GENTBRUGGE

De invoerdatum van 3 april 2023 voor het wijkmobiliteitsplan kan niet worden aangehouden. De Stad wacht immers een uitspraak van de rechtbank af om de voorbereidende werken terug op te starten. De effectieve invoering van het wijkmobiliteitsplan wordt hierdoor opgeschoven. Voorlopig wordt gemikt op de zomervakantie als nieuwe timing. Het wijkmobiliteitsplan wordt wel nog steeds uitgevoerd zoals het is goedgekeurd op de gemeenteraad in november 2021.

Concreet:

 • Het wijkmobiliteitsplan zal in plaats van 3 april 2023, ingevoerd worden in de zomervakantie 2023 (afhankelijk van de uitspraak van de rechtbank)
 • Het wijkmobiliteitsplan wordt nog steeds uitgevoerd zoals het is goedgekeurd op de gemeenteraad in november 2021.
 • De voorbereidende werken aan het kruispunt Gentbruggebrug-Gentbruggestraat worden uitgevoerd met tijdelijke maatregelen, zonder noemenswaardige hinder voor het gemotoriseerd verkeer, inclusief de Lijn.
 • Ook met de invoering van het wijkmobiliteitsplan kan verkeer in beide richtingen over de brug.

  Werken Gentbruggebrug

  Voorafgaand aan de invoering van het wijkmobiliteitsplan moeten een aantal werken worden uitgevoerd. Een van deze werken is het aanpassen van het kruispunt Gentbruggebrug-Gentbruggestraat. Deze werken zullen, onder voorbehoud van een positieve uitspraak van de rechter, worden uitgevoerd zonder onderbreking van de Gentbruggebrug. Het kruispunt aan de voet van Gentbruggebrug zal eerst worden vormgegeven met tijdelijke ingrepen (beperkte infrastructuuraanpassing, blokken, belijning, …).

  De brug wordt dus niet terug volledig afgesloten. Het verkeer, inclusief de bussen van De Lijn, zullen over de brug kunnnen blijven rijden. Ook met de invoering van het wijkmobiliteitsplan kan verkeer in beide richtingen over de brug.

  Een meer kwalitatieve aanpassing van het kruispunt, wordt nog steeds gepland, maar zal pas gebeuren nadat alle werken aan de Dampoortrotonde achter de rug zijn. Dit zal dan mogelijk pas in 2024 zijn.

   STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

   • 1 | EIND 2019 & BEGIN 2020

    Signalen verzamelen in de wijk

    We verzamelen alle ideeën en signalen uit jouw wijk. Kom naar de Mobiliteitsmarkt en geef jouw mening!

   • 2 | VOORJAAR & ZOMER 2020

    Verwerken van feedback

    De Stad Gent gaat aan de slag met alle suggesties en werkt verschillende scenario’s uit.

   • 3 | NAJAAR 2020

    Digitale wijkmarkt 

    Op de digitale wijkmarkt op 5 december legde de Stad jou de scenario’s uit en kon je vertellen wat je goed en minder goed vindt.

   • 4 | NAJAAR 2021

    Goedkeuring door gemeenteraad

    De gemeenteraad keurt het definitieve wijkmobiliteitsplan goed. Iedereen uit de wijk krijgt een uitgebreide brochure waarin het plan wordt toegelicht.

   • 5 | ZOMER 2022

    Start luchtkwaliteitsmetingen

    We meten de luchtkwaliteit in 15 straten waar we verwachten dat het verkeer verandert.

   • 6 | >> EIND 2022 <<

    Voorbereiding uitvoering

    De Stad start met het opmaken van de signalisatieplannen en ontwerpen, het aanvragen van de vergunningen, en het aanstellen van de aannemers.

   • WIJKMOBILITEITSPLAN TIJDELIJK GEPAUZEERD - NIEUWE TIMINGS NA UITSPRAAK RECHTER

   • 7 |

    Uitvoeren van het wijkmobiliteitsplan

    We starten met de uitvoering van het wijkmobiliteitsplan. We houden rekening met het verloop van de werken aan de Dampoort-rotonde en de Verapazbrug. Alles en iedereen blijft bereikbaar.

   • 8 |

    Overgangsperiode

    De bewoners, handelaars, bedrijven, scholen en zorginstellingen krijgen de kans het plan te leren kennen en te ervaren.

   • 9 | 

    Evaluatierapport

    De Stad maakt een evaluatierapport op. We gaan na of het plan veilig is en of er gevaarlijke of ongewenste situaties zijn.

   • 10 |

    Eventuele bijsturingen

    Halen we de doelstellingen niet, dan sturen we bij. We stellen ook concrete infrastructurele aanpassingen voor.

   WAT VOORAF GING

   Bewoners, handelaars en bedrijven uit de wijk gaven heel wat input en feedback. Daarmee gingen we aan de slag om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. We maakten drie scenario's op, en één Inspiratieplan dat bedoeld was om op je verbeelding te spelen en je te laten dromen van morgen. De wijk gaf ook feedback op de drie scenario's, die opnieuw erg inzichtvol was om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. Daarnaast werd er ook een telactie georganiseerd, waarbij de Stad danzij wijkbewoners inzichten verwierf over de verkeersintensiteit in de straten van Oud-Gentbrugge.

   Het finale wijkmobiliteitsplan is ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad. De volgende stap is de uitvoering!