Wijkmobiliteitsplan Oud Gentbrugge

#ALSGETMIJVRAAGT
Oud Gentbrugge

Oud Gentbrugge is springlevend! Van een oude industriële wijk evolueerde Oud Gentbrugge naar een dynamische plek waar het goed wonen, werken en spelen is. Met het wijkmobiliteitsplan willen we samen plannen voor een beter Oud Gentbrugge we de wijk nog beter maken. Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger.

BELANGRIJKSTE PRINCIPES

 • De belangrijkste principes uit het wijkmobiliteitsplan zijn:

  • We houden het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de wijken.
  • We zorgen dat alle straten en winkels vlot bereikbaar blijven.
  • We maken de twintig belangrijkste knelpunten veiliger.
  • De rijrichting voor auto’s verandert in sommige straten.
  • Hier en daar komen er verkeersfilters of wordt de doorgang onderbroken.
  • Het wordt er aangenamer om te wonen en te verblijven.
  • Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer kunnen zich veiliger verplaatsen.

KOM NAAR DE INFOMARKT

Door de beslissing van het Overlegcomité van woensdag 22 december dat binnenevenementen op dit moment niet kunnen doorgaan, heeft de Stad Gent beslist om de informatiemarkten van 23 en 24 januari 2022 te annuleren. 

Van zodra er meer zicht is op mogelijke versoepelingen worden de nieuwe data bekend gemaakt. 

  Drie scenario's voor een wijkmobiliteitsplan voor Dampoort - Oud Gentbrugge

  TEL JE (OPNIEUW) MEE?

  Door het verkeer in je straat te tellen help je de bestaande verkeersdata te verrijken, in het bijzonder in de woonstraten. De telactie vindt plaats begin 2022.

  Meld je aan voor de telactie

  BEKIJK DE KAART

  Waarom deze keuzes?

  STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

  • 1 | EIND 2019 & BEGIN 2020

   Signalen verzamelen in de wijk

   We verzamelen alle ideeën en signalen uit jouw wijk. Kom naar de Mobiliteitsmarkt en geef jouw mening!

  • 2 | VOORJAAR & ZOMER 2020

   Verwerken van feedback

   De Stad Gent gaat aan de slag met alle suggesties en werkt verschillende scenario’s uit.

  • 3 | NAJAAR 2020

   Digitale wijkmarkt 

   Op de digitale wijkmarkt op 5 december legde de Stad jou de scenario’s uit en kon je vertellen wat je goed en minder goed vindt.

  • 4 | >> NAJAAR 2021<<

   Goedkeuring door gemeenteraad

   De gemeenteraad keurt het definitieve wijkmobiliteitsplan goed. Iedereen uit de wijk krijgt een uitgebreide brochure waarin het plan wordt toegelicht.

  • 5 | ZOMER 2022

   Start luchtkwaliteitsmetingen

   We meten de luchtkwaliteit in 15 straten waar we verwachten dat het verkeer verandert.

  • 6 | NAJAAR 2022

   Voorbereiding uitvoering

   De Stad start met het opmaken van de signalisatieplannen en ontwerpen, het aanvragen van de vergunningen, en het aanstellen van de aannemers.

  • 7 | EIND 2022

   Uitvoeren van het wijkmobiliteitsplan

   We starten met de uitvoering van het wijkmobiliteitsplan. We houden rekening met het verloop van de werken aan de Dampoort-rotonde en de Verapazbrug. Alles en iedereen blijft bereikbaar.

  • 8 | VOORJAAR 2023

   Overgangsperiode

   De bewoners, handelaars, bedrijven, scholen en zorginstellingen krijgen de kans het plan te leren kennen en te ervaren.

  • 9 | EIND 2023

   Evaluatierapport

   De Stad maakt een evaluatierapport op. We gaan na of het plan veilig is en of er gevaarlijke of ongewenste situaties zijn.

  • 10 | BEGIN 2024

   Eventuele bijsturingen

   Halen we de doelstellingen niet, dan sturen we bij. We stellen ook concrete infrastructurele aanpassingen voor.

  WAT VOORAF GING

  Bewoners, handelaars en bedrijven uit de wijk gaven heel wat input en feedback. Daarmee gingen we aan de slag om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. We maakten drie scenario's op, en één Inspiratieplan dat bedoeld was om op je verbeelding te spelen en je te laten dromen van morgen. De wijk gaf ook feedback op de drie scenario's, die opnieuw erg inzichtvol was om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. Daarnaast werd er ook een telactie georganiseerd, waarbij de Stad danzij wijkbewoners inzichten verwierf over de verkeersintensiteit in de straten van Oud-Gentbrugge.

  Het finale wijkmobiliteitsplan is ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad. De volgende stap is de uitvoering!