Wijkmobiliteitsplan Dampoort

#ALSGETMIJVRAAGT
Dampoort

INVOERING WIJKMOBILITEITSPLAN DAMPOORT

De invoeringsdatum van het wijkmobiliteitsplan Dampoort-Oud-Gentbrugge is gekend en ligt vast op 12 februari, de start van de krokusvakantie. Op die datum zullen alle circulatie- en andere maatregelen voorzien in het plan van kracht zijn. 

Vanaf januari 2024 start de Wegendienst met het plaatsen van de vereiste bebording en het inrichten van de verkeersfilter aan de voet van de Gentbruggebrug. Deze borden en de filter gelden pas vanaf 12 februari. De borden worden daarom afgedekt tot de invoeringsdatum.

 

Werken Gentbruggebrug

Voorafgaand aan de invoering van het wijkmobiliteitsplan moeten een aantal werken worden uitgevoerd. Een van deze werken is het aanpassen van het kruispunt Gentbruggebrug-Gentbruggestraat. Deze werken zullen, onder voorbehoud van een positieve uitspraak van de rechter, worden uitgevoerd zonder onderbreking van de Gentbruggebrug. Het kruispunt aan de voet van Gentbruggebrug zal eerst worden vormgegeven met tijdelijke ingrepen (beperkte infrastructuuraanpassing, blokken, belijning, …).

De brug wordt dus niet terug volledig afgesloten. Het verkeer, inclusief de bussen van De Lijn, zullen over de brug kunnnen blijven rijden. Ook met de invoering van het wijkmobiliteitsplan kan verkeer in beide richtingen over de brug.

Een meer kwalitatieve aanpassing van het kruispunt, wordt nog steeds gepland, maar zal pas gebeuren nadat alle werken aan de Dampoortrotonde achter de rug zijn. Dit zal dan mogelijk pas in 2024 zijn.

BELANGRIJKSTE PRINCIPES

 • De belangrijkste principes uit het wijkmobiliteitsplan zijn:

  • We houden het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de wijken.
  • We zorgen dat alle straten en winkels vlot bereikbaar blijven.
  • We maken de twintig belangrijkste knelpunten veiliger.
  • De rijrichting voor auto’s verandert in sommige straten.
  • Hier en daar komen er verkeersfilters of wordt de doorgang onderbroken.
  • Het wordt er aangenamer om te wonen en te verblijven.
  • Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer kunnen zich veiliger verplaatsen.

STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

 • 1 | EIND 2019 & BEGIN 2020

  Signalen verzamelen in de wijk

  We verzamelen alle ideeën en signalen uit jouw wijk. Kom naar de Mobiliteitsmarkt en geef jouw mening!

 • 2 | VOORJAAR & ZOMER 2020

  Verwerken van feedback

  De Stad Gent gaat aan de slag met alle suggesties en werkt verschillende scenario’s uit.

 • 3 | NAJAAR 2020

  Digitale wijkmarkt 

  Op de digitale wijkmarkt op 5 december legde de Stad jou de scenario’s uit en kon je vertellen wat je goed en minder goed vindt.

 • 4 | >> NAJAAR 2021<<

  Goedkeuring door gemeenteraad

  De gemeenteraad keurt het definitieve wijkmobiliteitsplan goed. Iedereen uit de wijk krijgt een uitgebreide brochure waarin het plan wordt toegelicht.

 • 5 | ZOMER 2022

  Start luchtkwaliteitsmetingen

  We meten de luchtkwaliteit in 15 straten waar we verwachten dat het verkeer verandert.

 • 6 | NAJAAR 2022

  Voorbereiding uitvoering

  De Stad start met het opmaken van de signalisatieplannen en ontwerpen, het aanvragen van de vergunningen, en het aanstellen van de aannemers.

 • WIJKMOBILITEITSPLAN TIJDELIJK GEPAUZEERD - NIEUWE TIMINGS NA UITSPRAAK RECHTER

 • 7 |

  Uitvoeren van het wijkmobiliteitsplan

  We starten met de uitvoering van het wijkmobiliteitsplan. We houden rekening met het verloop van de werken aan de Dampoort-rotonde en de Verapazbrug. Alles en iedereen blijft bereikbaar.

 • 8 |

  Overgangsperiode

  De bewoners, handelaars, bedrijven, scholen en zorginstellingen krijgen de kans het plan te leren kennen en te ervaren.

 • 9 |

  Evaluatierapport

  De Stad maakt een evaluatierapport op. We gaan na of het plan veilig is en of er gevaarlijke of ongewenste situaties zijn.

 • 10 | 

  Eventuele bijsturingen

  Halen we de doelstellingen niet, dan sturen we bij. We stellen ook concrete infrastructurele aanpassingen voor.

WAT VOORAF GING

Bewoners, handelaars en bedrijven uit de wijk gaven heel wat input en feedback. Daarmee gingen we aan de slag om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. We maakten drie scenario's op, en één Inspiratieplan dat bedoeld was om op je verbeelding te spelen en je te laten dromen van morgen. De wijk gaf ook feedback op de drie scenario's, die opnieuw erg inzichtvol was om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. Daarnaast werd er ook een telactie georganiseerd, waarbij de Stad danzij wijkbewoners inzichten verwierf over de verkeersintensiteit in de straten van Oud-Gentbrugge.

Het finale wijkmobiliteitsplan is ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad. De volgende stap is de uitvoering!