Wijkmobiliteitsplan Dampoort

#ALSGETMIJVRAAGT
Dampoort

INVOERING WIJKMOBILITEITSPLAN DAMPOORT

De invoerdatum van 3 april 2023 voor het wijkmobiliteitsplan kan niet worden aangehouden. De Stad wacht immers een uitspraak van de rechtbank af om de voorbereidende werken terug op te starten. De effectieve invoering van het wijkmobiliteitsplan wordt hierdoor opgeschoven. Voorlopig wordt gemikt op de zomervakantie als nieuwe timing. Het wijkmobiliteitsplan wordt wel nog steeds uitgevoerd zoals het is goedgekeurd op de gemeenteraad in november 2021.

Concreet:

 • Het wijkmobiliteitsplan zal in plaats van 3 april 2023, ingevoerd worden in de zomervakantie 2023 (afhankelijk van de uitspraak van de rechtbank)
 • Het wijkmobiliteitsplan wordt nog steeds uitgevoerd zoals het is goedgekeurd op de gemeenteraad in november 2021.
 • De voorbereidende werken aan het kruispunt Gentbruggebrug-Gentbruggestraat worden uitgevoerd met tijdelijke maatregelen, zonder noemenswaardige hinder voor het gemotoriseerd verkeer, inclusief de Lijn.
 • Ook met de invoering van het wijkmobiliteitsplan kan verkeer in beide richtingen over de brug.

   

  Werken Gentbruggebrug

  Voorafgaand aan de invoering van het wijkmobiliteitsplan moeten een aantal werken worden uitgevoerd. Een van deze werken is het aanpassen van het kruispunt Gentbruggebrug-Gentbruggestraat. Deze werken zullen, onder voorbehoud van een positieve uitspraak van de rechter, worden uitgevoerd zonder onderbreking van de Gentbruggebrug. Het kruispunt aan de voet van Gentbruggebrug zal eerst worden vormgegeven met tijdelijke ingrepen (beperkte infrastructuuraanpassing, blokken, belijning, …).

  De brug wordt dus niet terug volledig afgesloten. Het verkeer, inclusief de bussen van De Lijn, zullen over de brug kunnnen blijven rijden. Ook met de invoering van het wijkmobiliteitsplan kan verkeer in beide richtingen over de brug.

  Een meer kwalitatieve aanpassing van het kruispunt, wordt nog steeds gepland, maar zal pas gebeuren nadat alle werken aan de Dampoortrotonde achter de rug zijn. Dit zal dan mogelijk pas in 2024 zijn.

  BELANGRIJKSTE PRINCIPES

  • De belangrijkste principes uit het wijkmobiliteitsplan zijn:

   • We houden het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de wijken.
   • We zorgen dat alle straten en winkels vlot bereikbaar blijven.
   • We maken de twintig belangrijkste knelpunten veiliger.
   • De rijrichting voor auto’s verandert in sommige straten.
   • Hier en daar komen er verkeersfilters of wordt de doorgang onderbroken.
   • Het wordt er aangenamer om te wonen en te verblijven.
   • Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer kunnen zich veiliger verplaatsen.

  STAP VOOR STAP NAAR EEN BETERE WIJK

  • 1 | EIND 2019 & BEGIN 2020

   Signalen verzamelen in de wijk

   We verzamelen alle ideeën en signalen uit jouw wijk. Kom naar de Mobiliteitsmarkt en geef jouw mening!

  • 2 | VOORJAAR & ZOMER 2020

   Verwerken van feedback

   De Stad Gent gaat aan de slag met alle suggesties en werkt verschillende scenario’s uit.

  • 3 | NAJAAR 2020

   Digitale wijkmarkt 

   Op de digitale wijkmarkt op 5 december legde de Stad jou de scenario’s uit en kon je vertellen wat je goed en minder goed vindt.

  • 4 | >> NAJAAR 2021<<

   Goedkeuring door gemeenteraad

   De gemeenteraad keurt het definitieve wijkmobiliteitsplan goed. Iedereen uit de wijk krijgt een uitgebreide brochure waarin het plan wordt toegelicht.

  • 5 | ZOMER 2022

   Start luchtkwaliteitsmetingen

   We meten de luchtkwaliteit in 15 straten waar we verwachten dat het verkeer verandert.

  • 6 | NAJAAR 2022

   Voorbereiding uitvoering

   De Stad start met het opmaken van de signalisatieplannen en ontwerpen, het aanvragen van de vergunningen, en het aanstellen van de aannemers.

  • WIJKMOBILITEITSPLAN TIJDELIJK GEPAUZEERD - NIEUWE TIMINGS NA UITSPRAAK RECHTER

  • 7 |

   Uitvoeren van het wijkmobiliteitsplan

   We starten met de uitvoering van het wijkmobiliteitsplan. We houden rekening met het verloop van de werken aan de Dampoort-rotonde en de Verapazbrug. Alles en iedereen blijft bereikbaar.

  • 8 |

   Overgangsperiode

   De bewoners, handelaars, bedrijven, scholen en zorginstellingen krijgen de kans het plan te leren kennen en te ervaren.

  • 9 |

   Evaluatierapport

   De Stad maakt een evaluatierapport op. We gaan na of het plan veilig is en of er gevaarlijke of ongewenste situaties zijn.

  • 10 | 

   Eventuele bijsturingen

   Halen we de doelstellingen niet, dan sturen we bij. We stellen ook concrete infrastructurele aanpassingen voor.

  WAT VOORAF GING

  Bewoners, handelaars en bedrijven uit de wijk gaven heel wat input en feedback. Daarmee gingen we aan de slag om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. We maakten drie scenario's op, en één Inspiratieplan dat bedoeld was om op je verbeelding te spelen en je te laten dromen van morgen. De wijk gaf ook feedback op de drie scenario's, die opnieuw erg inzichtvol was om het wijkmobiliteitsplan vorm te geven. Daarnaast werd er ook een telactie georganiseerd, waarbij de Stad danzij wijkbewoners inzichten verwierf over de verkeersintensiteit in de straten van Oud-Gentbrugge.

  Het finale wijkmobiliteitsplan is ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad. De volgende stap is de uitvoering!