Wijk­mo­bi­li­teits­plan Zwijnaarde klaar

Het plan moet de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit verbeteren en de bereikbaarheid van de buurten garanderen.

Het ontwerp voor het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk is klaar. Het plan moet de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit verbeteren en de bereikbaarheid van de buurten garanderen. In februari legt het college het wijkmobiliteitsplan voor aan de gemeenteraad.

Het voorstel lost knelpunten rond leefkwaliteit en verkeersveiligheid op en garandeert de bereikbaarheid van de buurt. Te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto. Door doorgaand verkeer te beperken worden straten veiliger voor voetgangers en fietsers terwijl scholen, handelaars, bedrijven en landbouwgronden wel nog goed bereikbaar blijven. Het wijkmobiliteitsplan is een flinke stap in de goede richting en zal de volgende jaren steeds sterker worden naarmate meer geplande infrastructuurprojecten klaar zijn.

Ook met het wijk­mo­bi­li­teits­plan Zwijnaarde investeren we verder in een dynamische en aangename stad. We maken de wijk veiliger en gezonder en streven naar een balans tussen leefkwaliteit en bedrijvigheid. Dit plan vormt samen met de wijk­struc­tuur­schets het allereerste wijkplan in Gent. Zwijnaarde zal er niet enkel op korte maar ook op langere termijn de vruchten van plukken.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Wat verandert er in Zwijnaarde?

In het dorpscentrum wordt doorgaand verkeer geweerd door een filter op de Hutsepotstraat, een filter op de Joachim Schaeyckstraat en enkelrichting in de Campusstraat. De as Hutsepotstraat-Dorpsstraat, de Remi Vlerickstraat, de Zandvoordestraat, de Dorpsstraat en de Joachim Schayckstraat worden daardoor veel rustiger. In de Krekelstraat komen er na de invoering van het wijkmobiliteitsplan aparte fietspaden om deze fietsroute veiliger en aangenamer te maken.

In de Isabella Van Oostenrijkstraat, ook een veelgebruikte schoolfietsroute, komt er eenrichtingsverkeer van de Heerweg-Noord naar de Hofakkerstraat. Om te vermijden dat de sluipstroom dan verschuift naar Nederzwijnaarde, wordt een verkeersfilter in de Hofakkerstraat gecreëerd. Dat maakt verschillende woonstraten in de buurt Schaarken rustiger en aangenamer.

De verbinding tussen de N43 en de N60 via de Pieter Paul Rubenslaan-Putstraat-Rijvisschestraat en via Maaltemeers wordt autoluw. De Pieter Paul Rubenslaan wordt een eenrichtingsstraat, in de Rijvisschestraat worden twee segmenten met tegengesteld eenrichtingsverkeer ingevoerd en in Maaltemeers komt een stukje enkelrichting. Doorgaand sluipverkeer zal de buurt op die manier minder belasten. Zo wordt het voor buurtbewoners rustiger en de veelgebruikte fietsroutes via Rijvissche, Maaltemeers of de kruisende fietssnelweg worden veel veiliger.

Ten noorden van de as Tramstraat - Adolphe della Faillelaan is het vooral uitkijken naar de realisatie van enkele belangrijke infrastructuurdossiers, zoals de nieuwe fietsbrug over de Ringvaart en de directe verbinding tussen de R4 en Zwijnaarde II en III. Wanneer die directe verbinding er is, worden er bijkomende maatregelen genomen om zwaar verkeer uit de woonwijken te houden.

Enkel circulatiemaatregelen?

Het wijkmobiliteitsplan bestaat uit verschillende lagen. Naast het voorstel komen er nog verschillende acties die de veiligheid en het comfort van verschillende weggebruikers verhogen. Zo komen er veiligere oversteken en routes voor voetgangers en fietsers en snelheids- en parkeermaatregelen. Er komen ook maatregelen om schoolomgevingen, het dorpscentrum en de open ruimte aangenamer te maken.

 

Proces en participatie

Het wijkmobiliteitsplan kwam tot stand na een uitgebreid participatietraject dat al loopt sinds eind 2019. Wijkbewoners en betrokkenen gaven verschillende keren hun ideeën en opmerkingen, onder meer op een wijkparticipatieplatform en tijdens doelgroepgesprekken en wijkmarkten. Op basis daarvan én na verder onderzoek werd het wijkmobiliteitsplan samengesteld.

Het plan wordt nu op de gemeenteraad van februari 2022 ter goedkeuring voorgelegd. Daarna worden wijkbewoners op de hoogte gebracht via een brochure en een informatiemoment. In het voorjaar van 2023 wordt het plan uitgerold. Na zes maanden start een evaluatie waarbij ook wijkbewoners betrokken worden.