Wijk­mo­bi­li­teits­plan Dampoort - Oud Gentbrugge gaat in op 29 april

De Stad Gent en de Gemeente Destelbergen zijn tot een vergelijk gekomen over het wijkmobiliteitsplan Dampoort - Oud Gentbrugge.

Wijkmobiliteitsplan Gentbrugge

Na verschillende constructieve overlegmomenten tussen de Stad Gent en de Gemeente Destelbergen is er een vergelijk gevonden. Het wijkmobiliteitsplan kan ingevoerd worden mits enkele bijsturingen. Concreet zal men – komende van Gentbrugge – aan de voet van Gentbruggebrug rechts kunnen afslaan richting de Nijverheidskaai. De verkeersveiligheid en het weren van doorgaand verkeer moeten daarbij gegarandeerd blijven. Dit zijn de voorwaarden:

  • De Nijverheidskaai wordt een fietsstraat, motorvoertuigen mogen enkel richting Destelbergen rijden. Bovengrens hierbij is 125 motorvoertuigen per uur. Op deze manier wordt een missing-link gerealiseerd in de fietsinfrastructuur tussen Gent en Destelbergen.
  • Er mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan door de rechtsafslagbeweging. Er mogen geen structurele verliestijden ontstaan voor de doorstroming van De Lijn en er mogen niet meer dan 10 overtredingen tegen C3 verbodsborden per uur vastgesteld worden. Dit telkens zowel in west-oostelijke richting als op de noord-zuidelijke as. Dit zal worden gemonitord door mobiliteitsspecialisten van de politie en het mobiliteitsbedrijf en zal samen worden besproken met de Stad Gent en de Gemeente Destelbergen.

Met deze afspraken is een goede dialoog tot stand gekomen tussen de Stad Gent en de Gemeente Destelbergen, die ook in de toekomst verdergezet zal worden. De Stad Gent voorziet de invoering van het Wijkmobiliteitsplan Dampoort - Oud Gentbrugge op 29 april 2024.