Wijk­mo­bi­li­teits­plan Dampoort en Oud Gentbrugge klaar

Het plan moet de verkeersveiligheid, leefkwaliteit en bereikbaarheid van de wijken verbeteren. In november komt het voor de gemeenteraad.

Het ontwerp voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud Gentbrugge is klaar. Dit plan moet de verkeersveiligheid, leefkwaliteit en bereikbaarheid van de wijken verbeteren. In november legt het college het voorstel voor het wijkmobiliteitsplan voor aan de gemeenteraad.

Het door de meerderheidspartijen goedgekeurde voorstel zoekt een evenwicht tussen het oplossen van knelpunten rond onder andere leefkwaliteit en verkeersveiligheid en het garanderen van de autobereikbaarheid van de wijken. Dat resulteert in minder doorgaand verkeer en veiligere straten, maar nog steeds goed bereikbare scholen, handelaars, bedrijven en andere attractiepolen. De harten van de woonwijken worden gevrijwaard en doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Met dit eerste wijk­mo­bi­li­teits­plan investeren we verder in een bruisende en aangename stad. We maken de wijk veiliger en gezonder. Aan dit wijk­mo­bi­li­teits­plan is door velen hard gewerkt.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Gentbruggebrug

Voor Gentbruggebrug wordt voorgesteld om de brug open te houden voor verkeer uit de wijken. Het plan zorgt voor minder doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Gentbruggestraat door circulatiewijzigingen en een verkeersfilter aan de voet van de brug (kant Gentbruggestraat). Voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, hulpdiensten en huisvuilophaling kunnen hier gewoon door.

De Nijverheidskaai krijgt voluit de functie van fietsas en groenklimaatas, waarbij de kmo-zone bereikbaar blijft via een circulatielus vanaf de Dendermondsesteenweg. Er komt eenrichtingsverkeer van west naar oost, en het stukje Waterkluiskaai onder de Gentbruggebrug wordt eenrichtingsverkeer van oost naar west.

Aangename straten

De Frederik Burvenichstraat wordt een vrachtwagenarme straat en wordt ook autoluwer door de circulatiemaatregelen aan Gentbruggebrug. Om de straten aangenamer te maken en doorgaand verkeer te ontmoedigen, worden onder meer stukken Oude Brusselseweg, Ankerslaan en Odilon Vander Lindenstraat eenrichtingsverkeer.

De vernieuwde dynamiek van het Gentbruggeplein wordt versterkt als een rustig en aangenaam wijkplein. Door gemotoriseerd verkeer tussen Hielstraat en Gentbruggekouter te beperken, wordt het aantal verkeersbewegingen tussen Sint-Simonstraat en Hielstraat verminderd. Zo wordt de omgeving tussen twee scholen een veiligere buurt.

In de Dampoortwijk blijft de Dendermondsesteenweg een belangrijke ontsluitende functie hebben in beide richtingen en worden verschillende woonstraten eenrichtingsverkeer, waardoor het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd.

De rust voor bewoners wordt gegarandeerd door eenrichtingsverkeer in het stukje Forelstraat tussen Heernislaan en Toekomststraat, in de Wolterslaan, in de Destelbergenstraat, in de Engelstraat en in de Adolf Baeyensstraat. Daardoor komt er in al die straten natuurlijk ook ruimte vrij voor voetgangers, fietsers, terrassen en vergroening.

Enkel circulatiemaatregelen?

Het wijkmobiliteitsplan bestaat uit verschillende lagen. Naast het voorstel komen er nog verschillende acties die de veiligheid en het comfort van verschillende weggebruikers verhogen. Zo zullen een aantal fietsstraten worden ingericht, worden een aantal kruispunten aangepakt, worden veilige schoolomgevingen gerealiseerd en kan vrijgekomen ruimte anders worden ingericht.

Proces en participatie

Het wijkmobiliteitsplan werd opgestart in december 2019 met een infomarkt. Nadien leverden bewoners en betrokkenen input over knelpunten in de wijk. Dit is gebeurd aan de hand van een uitgebreid participatietraject. Via verschillende kanalen werd feedback doorgegeven aan het Mobiliteitsbedrijf. Op basis van de knelpunten die werden aangegeven en de data die het Mobiliteitsbedrijf verzamelde, werden een aantal scenario’s opgemaakt en voorgesteld in een tweede informatieronde.

Er kwamen heel wat reacties op de scenario’s die in de wijken Dampoort en Oud Gentbrugge voorgesteld werden. Vanuit deze reacties én verder onderzoek werden alle mogelijke circulatie-ingrepen en hun effecten berekend en afgewogen en werd op die manier een finaal voorstel opgemaakt. De procedure wordt nu opgestart om het voorstel op de gemeenteraad van 22 november ter goedkeuring voor te leggen. Hierna zal iedereen in wijk op de hoogte worden gebracht via een brochure met plan en een informatiemoment.

De uitrol is voorzien voor het najaar van 2022, na de huidige werken aan Dampoort. Na zes maanden start de evaluatie en wordt het plan grondig geëvalueerd. Daar worden ook de bewoners van de wijk bij betrokken. Indien nodig wordt er bijgestuurd.