Geplande verkeerswijzigingen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

Met de komst van de Verapazbrug en het verleggen van de R40 komen er veranderingen in de verkeersstromen in de wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham.

Met de bouw van de Verapazbrug zal een stuk van de R40 worden verlegd. Het verkeer dat nu via Dok-Noord rijdt, zal dat in de toekomst via de Afrikalaan doen. Dok-Noord wordt autoluw. Deze veranderingen zijn noodzakelijk om de hele wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham veiliger en leefbaarder te maken.

WIL JE GRAAG MEER UITLEG OVER TOLHUIS+?

Bekijk de panelen die werden getoond op de infomarkt van 14 juni 2023

 

Geplande veranderingen rond de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

In en rond Sluizeken-Tolhuis-Ham zijn heel wat projecten aan de gang of gepland. Al die projecten zullen een impact hebben op het verkeer in de buurt. Het is dus belangrijk dat we ervoor zorgen dat de wijk veilig en aangenaam blijft

Gebaseerd op evaluaties en suggesties

De Stad Gent kreeg de voorbije jaren verschillende meldingen en suggesties uit de buurt. Daarnaast heeft de Stad Gent zelf ook informatie verzameld tijdens de evaluatie van het circulatieplan. Daaruit kwamen een aantal knelpunten naar voor.

 • Sluipverkeer. Bv. Ham, Bomastraat, Doornzelestraat, Stokerijstraat (woonerf), Zonder-Naamstraat, Gerststraat, ...
 • Te snel verkeer. Bv. Kartuizerlaan, Doornzelestraat, Meerhem, Sleepstraat, Sint-Salvatorstraat, Tolhuislaan, …
 • Conflictgevoelige kruispunten. Bv. Sluizeken x Sleepstraat, Antoon Sanderusstraat x Meerhem, Kongostraat x Ham, ...
 • Moeilijk oversteekbare wegen te voet of per fiets. Bv. Sleepstraat, Tolhuislaan, Dok-Noord, Stapelplein, ...
 • Wegen niet geschikt voor tweerichtingsverkeer. Bv. Bomastraat, Kraankindersstraat, ...
 • Ver omrijden voor plaatselijk verkeer om van/naar de stadsring te geraken. Bv. Zonder-Naamstraat, Pijndersstraat, Warandestraat, ...
 • Wegen niet geschikt voor veel gemotoriseerd verkeer. Bv. Keizer Leopoldstraat, Kartuizerlaan (schoolomgeving), ...

We baseerden ons ook op het Speelweefselplan (2017) dat onder andere de mobiliteit van kinderen en jongeren
in de wijk onderzocht.

 • Jongeren geven aan dat langzaam verkeer niet op de eerste plaats komt in Sluizeken-Tolhuis-Ham. Het openbaar domein behoort grotendeels toe aan de auto. Zone 30 wordt in veel straten moeizaam gerespecteerd.
 • Het speelweefsel wordt doorsneden door enkele straten (Tolhuislaan en Sleepstraat /Sint-Salvatorstraat,…) die sterke barrières vormen voor kinderen die in de wijk willen gaan spelen.
 • Pleinen die een strategisch punt vormen in het speelweefsel zijn niet kindgericht en hebben een moeizame bereikbaarheid.
 • De wijk kent veel kruispunten die strategisch gelegen zijn in het weefsel en toch barrières vormen.
 • Ouders ervaren dat er weinig ruimtelijke kansen zijn om te leren fietsen.

Veelgestelde vragen