Tijdelijke bewonersvergunning bij domiciliewijziging

U bent verhuisd en u wilt een bewonersvergunning voor het nieuwe adres?

 

Inhoudstafel

Beschrijving

U hebt uw adreswijziging doorgegeven aan de Dienst Burgerzaken maar uw adreswijziging is nog niet administratief afgehandeld? U hoeft het bezoek van de wijkagent niet af te wachten. U kunt een voorlopige bewonersvergunning van 3 maanden verkrijgen om te parkeren in de buurt van uw nieuwe woning.

Dit is zowel voor uw eerste als voor uw tweede voertuig mogelijk.

Opmerking: indien na 3 maanden de adreswijziging nog niet administratief afgehandeld werd, kunt u de tijdelijke bewonersvergunning éénmalig verlengen voor een bijkomende termijn van 3 maand. De verlenging kan enkel uitgevoerd worden aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Voorwaarden

Een bewonersvergunning kunt u krijgen als u voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

 • u bent gedomicilieerd in een bewonerszone;
 • u hebt permanent een auto ter beschikking.

U wenst te weten of uw straat in een bewonerszone valt? Dit kunt u opzoeken via de volgende link:

/mobiliteitsplan/het-parkeerplan/webkaart-parkeerplan-0

Bedrag

De tijdelijke bewonersvergunning is gratis.

Benodigdheden

 • Bewijs aangifte adreswijziging

Voor een eigen wagen:

 1. identiteitskaart;
 2. kentekenbewijs van het voertuig.

Voor een wagen die eigendom is van een andere persoon:

 1. identiteitskaart;
 2. kentekenbewijs van het voertuig;
 3. attest van de verzekeringsmaatschappij dat aantoont dat u minstens medebestuurder bent, met vermelding van uw naam en de nummerplaat.

Voor een bedrijfsvoertuig / leasingwagen:

 1. identiteitskaart;
 2. kentekenbewijs van het voertuig;
 3. als werknemer: attest van de werkgever dat aantoont dat u de hoofdbestuurder bent, met vermelding van de nummerplaat en uw naam of kopie van het leasecontract met vermelding van de nummerplaat en uw naam;
 4. als zaakvoerder: kopie van het Belgisch Staatsblad met de statuten van het bedrijf of uittreksel van KBO.

Voor de verlenging van een tijdelijke bewonersvergunning zijn er geen documenten vereist.

Procedure

Met de pincode van uw identiteitskaart en een kaartlezer of met een federaal token (maar voorlopig niet met een app als Itsme), kunt u een bewonersvergunning aanvragen die geldt vanaf de datum van de effectieve verhuis via het e-loket, of tijdens de openingsuren aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Hebt u geen kaartlezer of een federaal token? U kunt een resetcode aanvragen door een mail te sturen naar mobiliteit@stad.gent met als bijlage een scan of foto van uw identiteitskaart (voor-en achterzijde). U ontvangt dan een gebruikersnaam en een code waarmee u in het e-loket uw vergunning kunt aanvragen.

Let op! De verlenging van de tijdelijke bewonersvergunning kan enkel aan de balie.