Bewonersvergunning voor buitenlandse nummerplaat

Tijdelijke bewonersvergunning voor een voertuig met buitenlandse nummerplaat.

Inhoud

Waar gaat het over?

Elk persoon die zich binnen het Belgisch grondgebied vestigt, dient zich in te schrijven in het Belgisch bevolkingsregister waarvoor hij een bewijs van inschrijving ontvangt.

Met dit attest kan diezelfde persoon een tijdelijke bewonersvergunning aanvragen voor een periode van 3 maanden.

Van zodra het voertuig ingeklaard is en de aanvrager over een Belgisch rijksregisternummer beschikt, kan er een definitieve bewonersvergunning uitgereikt worden.

Woon je in de lage-emissiezone (LEZ)? Check dan op www.lez.gent of je wagen de LEZ mag inrijden. Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat moeten zich altijd registreren.

Wat zijn de voorwaarden?

Een bewonersvergunning kan je krijgen als je voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

  • je bent gedomicilieerd in een bewonerszone;
  • je hebt permanent een voertuig ter beschikking.

Hoeveel kost het?

Een tijdelijke bewonersvergunning voor buitenlandse nummerplaat is gratis.

Wat heb ik nodig?

Basisdocumenten:

  • Inschrijvingsbewijs van het voertuig
  • Bewijs inschrijving in het bevolkingsregister

Ben je ambtenaar voor een internationale instelling? Neem je accreditatiekaart mee bij bezoek aan onze balie.

Ben je werknemer voor een buitenlandse werkgever? Neem je arbeidsovereenkomst mee bij bezoek aan onze balie.

Welke stappen zijn er?

Een tijdelijke bewonersvergunning voor een buitenlandse nummerplaat is enkel te verkrijgen aan de balie.

Een aanvraag aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf is enkel mogelijk op afspraak. Maak je afspraak telefonisch (09 210 10 10) of via de website.

Zijn er uitzonderingen?

Er zijn wel uitzonderingen mogelijk voor buitenlandse nummerplaten. Deze zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit voor buitenlandse nummerplaten (KB 20/07/2001, art. 3, §2). In de hierna vernoemde gevallen kan men een definitieve bewonersvergunning bekomen.

  • Wanneer men een voertuig huurt bij een buitenlandse bedrijf voor hoogstens zes maanden, niet  hernieuwbaar. Het huurcontract op naam van de bestuurder/aanvrager moet ondertekend en gedateerd in het voertuig aanwezig zijn.
  • Wanneer men een voertuig door een buitenlandse werkgever ter beschikking krijgt.
  • Ambtenaren die in België verblijven en werken voor een internationale instelling gelegen in een andere lidstaat van de Europese unie.
  • Militairen, diplomatieke of consulaire ambtenaren, coöperanten van de Belgische Staat die als tijdelijke afwezige personen worden beschouwd en die een voertuig niet langer dan 6 maanden zonder onderbreking in België willen stallen.

Gelijkaardige producten