Tijdelijke bewonersvergunning bij domiciliewijziging

Je bent verhuisd en je wil een bewonersvergunning voor het nieuwe adres?

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Je hebt je adreswijziging doorgegeven aan de Dienst Burgerzaken maar je adreswijziging is nog niet administratief afgehandeld? Je hoeft het bezoek van de wijkagent niet af te wachten. Je kan een voorlopige bewonersvergunning van 3 maanden verkrijgen om te parkeren in de buurt van je nieuwe woning.

Dit is zowel voor je eerste als voor je tweede voertuig mogelijk.

Opmerking: indien na 3 maanden de adreswijziging nog niet administratief afgehandeld werd, kan je de tijdelijke bewonersvergunning éénmalig verlengen voor een bijkomende termijn van 3 maand. De verlenging kan enkel uitgevoerd worden aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Het gebied binnen de stadsring R40 wordt vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ). Ga je daar wonen? Check dan op www.lez2020.gent of je wagen de LEZ mag inrijden.

Voorwaarden

Een bewonersvergunning kan je krijgen als je voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

 • je bent gedomicilieerd in een bewonerszone;
 • je hebt permanent een auto ter beschikking.

Je wenst te weten of je straat in een bewonerszone valt? Dit kan je opzoeken via de volgende link:

/mobiliteitsplan/het-parkeerplan/webkaart-parkeerplan-0

Bedrag

De tijdelijke bewonersvergunning is gratis.

Benodigdheden

 • Bewijs aangifte adreswijziging

Voor een eigen wagen:

 1. identiteitskaart;
 2. kentekenbewijs van het voertuig.

Voor een wagen die eigendom is van een andere persoon:

 1. identiteitskaart;
 2. kentekenbewijs van het voertuig;
 3. attest van de verzekeringsmaatschappij dat aantoont dat je minstens medebestuurder bent, met vermelding van je naam en de nummerplaat.

Voor een bedrijfsvoertuig / leasingwagen:

 1. identiteitskaart;
 2. kentekenbewijs van het voertuig;
 3. als werknemer: attest van de werkgever dat aantoont dat u de hoofdbestuurder bent, met vermelding van de nummerplaat en uw naam of kopie van het leasecontract met vermelding van de nummerplaat en uw naam;
 4. als zaakvoerder: kopie van het Belgisch Staatsblad met de statuten van het bedrijf of uittreksel van KBO.

Voor de verlenging van een tijdelijke bewonersvergunning zijn er geen documenten vereist.

Procedure

Met de pincode van je identiteitskaart en een kaartlezer of met een federaal token (maar voorlopig niet met een app als Itsme), kan je een bewonersvergunning aanvragen die geldt vanaf de datum van de effectieve verhuis via het e-loket, of tijdens de openingsuren aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Heb je geen kaartlezer of een federaal token? Je kan een resetcode aanvragen door een mail te sturen naar mobiliteit@stad.gent met als bijlage een scan of foto van je identiteitskaart (voor-en achterzijde). Je ontvangt dan een gebruikersnaam en een code waarmee je in het e-loket je vergunning kunt aanvragen.

Let op! De verlenging van de tijdelijke bewonersvergunning kan enkel aan de balie.