Bodemcheck: is jouw grond wel gezond?

Wil jij meer weten over je grond of die in je buurt? Check de interactieve kaarten op de OVAM-site of Vastgoedinformatie op deze website.

Is je grond gezond

Onze bodem speelt een belangrijke rol in onze levenskwaliteit: zuiver drinkwater, eten op ons bord, wateropslag, meer natuur. Willen we dat zo houden, dan moeten we zorg dragen voor de grond waarop we leven. Als we verontreiniging opsporen en de grond weer schoon maken, is dat goed voor onszelf én voor de volgende generaties. Check jij mee je grond?

Is jouw grond een risicogrond?

Op een risicogrond werden (of worden) potentieel bodemvervuilende activiteiten uitgevoerd. Wil je nagaan of je grond een risicogrond is? Dat kom je te weten in de online toepassing Vastgoedinformatie. Daar vind je alle publiek raadpleegbare vastgoedinformatie over een adres of perceel in Gent.  Onder ‘Bodem – risicogronden’ vind je een overzicht van vergunningen voor risico-inrichtingen, gekend bij de Stad Gent.

Schrappen van je grond als risicogrond

Heb je de gegevens die Stad Gent over je grond heeft, bekeken en denk je dat je grond onterecht in de gemeentelijke inventaris van risicogronden staat? Dan kan je vragen de grond als risicogrond te laten schrappen. Je verzamelt objectieve bewijsstukken die zonder enige twijfel aantonen dat er geen risico-activiteiten plaatsvonden op je grond.

In complexe situaties en/of als de gemeente niet akkoord gaat met de aangeleverde bewijzen, laat je best een gemotiveerde verklaring opstellen door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Of vul het aanvraagformulier in en druk af. Geef dit, samen met alle bijlagen, af op de Dienst Milieu en Klimaat of stuur op naar het Stadhuis. Het adres vind je op het aanvraagformulier.

De Dienst Milieu en Klimaat onderzoekt jouw aanvraag.
Daarna neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

Aanvraag tot vrijstelling van onderzoeksplicht bij OVAM

Als bedrijf kan je op korte of langere termijn een brief krijgen van OVAM omdat de kans bestaat dat je grond verontreinigd is door activiteiten in het verleden. Je zal een bodemonderzoek moeten laten uitvoeren, tenzij je aan een aantal voorwaarden voldoet en een vrijstelling kan krijgen.

Meer info vind je bij de Veelgestelde vragen.

Verken de bodemkwaliteit in je buurt

Wil je meer weten over de bodemkwaliteit in je buurt? Je vindt deze info op www.bodemkwaliteit.be van de OVAM. De Bodemverontreinigingsverkenner, een interactieve kaart, toont je alle beschikbare info over de grond in je buurt of over een specifieke grond: Is de grond onderzocht? Is er een verontreiniging? Hoe ver staat het onderzoek?

Steek eens een onderbroek in de grond

Op www.bodemkwaliteit.be vind je ook tips en weetjes voor je eigen tuin.
Zo kan een katoenen onderbroek, begraven in je tuin, je vertellen of je grond van goede kwaliteit is! 
Hoe maak je zelf potgrond? Of hoe ga je op beestjesjacht met de kids? Doen!

Vind hier het antwoord op veelgestelde vragen