Alles over PFOS in Gent

Grond

Na de vaststelling van grootschalige PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, volgt de begrijpelijke vraag: hoe zit het met het grondgebied Gent? Voorlopig is er geen reden tot bezorgdheid, maar de Stad Gent speelt liever op zeker en plant een aantal acties. Volg de laatste stand van zaken op deze pagina.

Wat doet Gent momenteel?

Risico's in kaart

Samen met Brandweerzone Centrum en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) maakt de Stad Gent een inventaris van terreinen waar PFAS in het milieu terecht gekomen kan zijn, samen met alle informatie die kan helpen bij het opsporen van mogelijke verontreiniging.

De inventaris gebeurt in twee fases. 

In een eerste fase bracht de stad alle terreinen in kaart waar in het verleden fluorhoudend blusschuim werd gebruikt, bijvoorbeeld oefenterreinen van de brandweer of industriële vloeistofbranden.

In een tweede fase zal de Stad Gent, op basis van een inventaris van OVAM, onderzoeken waar er in Gent bepaalde risicoactiviteiten werden vergund. De Stad Gent bekijkt of er in de vergunningen of aanvraagdossiers een duidelijke omschrijving van de bijhorende bedrijfsactiviteiten terug te vinden is. Die screening gebeurt in twee fases, waarbij de dossiers met een hoger risico voorrang krijgen:

  • Tegen 31 augustus: aanvullend onderzoek van dossiers met een hoger risico
  • Tegen uiterlijk 31 oktober: aanvullend onderzoek van dossiers met een lager risico

De lijsten worden vervolgens aan de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd voor verder advies.

Onderzoek van de bodem

Intussen zijn uit de eerste fase twee relevante terreinen naar boven gekomen, beide in Wondelgem: de parking van de begraafplaats in de Viaductstraat en de Brandweerpost, een oefenterrein van de brandweer. OVAM voert er de volgende weken bodemonderzoeken uit om na te gaan of er effectief PFAS in de bodem en het grondwater zijn terechtgekomen.

De bewoners werden per brief op de hoogte gebracht en gevraagd in afwachting voorzichtig te zijn met groenten, eieren en putwater uit eigen tuin, zoals aanbevolen door Vlaanderen. Het stadsbestuur volgt de ontwikkelingen op de voet.

Veelgestelde vragen