Betaalbaar eten voor iedereen

Iedereen heeft recht op goed eten. Waar in Gent vind je betaalbare en gezonde voeding?

Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van wat gezonde en duurzame voeding precies is. Daarnaast moet er een betaalbaar, toegankelijk aanbod zijn in de omgeving waar Gentenaars zich bevinden.  

Zowel scholen, bedrijven, verenigingen als de Stad zetten projecten op om toegang tot duurzame voeding voor iedereen mogelijk te maken. Samen met het OCMW, zorgen we ervoor dat mensen die een beroep moeten doen op voedselhulp kwalitatieve, gezonde en duurzame voeding krijgen. We zoeken naar manieren om voedselhulp te koppelen aan andere vormen van ondersteuning, zodat voedselhulp een structurele uitweg kan zijn uit armoede.

Tot slot is het zo dat samen bezig zijn rond voeding mensen verbindt. 

Heb jij zelf nood aan betaalbaar (of gratis) eten of ken je iemand die je wil helpen? Volgende tips zetten je zeker op weg.

programma