Beluister nieuwe podcast met verhalen en bewoners van de Oude Dokken

In de podcast komen heel wat buurtbewoners aan het woord met bijzondere verhalen over de Oude Dokken van vroeger en nu.

De Oude Dokken en de Voorhaven zien er vandaag helemaal anders uit dan enkele jaren geleden. Stadsvernieuwing en geschiedenis gaan er hand in hand, en de komst van nieuwe bewoners zorgt voor een frisse dynamiek. Een nieuwe podcastreeks met tal van verhalen zet de buurt in de kijker, te beluisteren op www.stad.gent/verhalenoudehavendokken.
 

Tot diep in de 20ste eeuw waren de Oude Dokken en de Voorhaven de tweede thuis van schippers, dokwerkers, kraanbestuurders en scheepsbouwers. Vandaag groeit er een volledig nieuw stadsdeel, maar de geschiedenis is er nog altijd voelbaar. Om de buurt in de kijker te zetten, heeft de Stad Gent met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) vier podcastafleveringen laten maken.

In de eerste aflevering komen de bootbewoners aan het woord, zoals Hetty van de Wiedauwkaai. De tweede aflevering focust op de kranen, met onder meer kraanmannen Marc en Patrick. Niet te missen voor wie verhalen wil ontdekken van een stukje Gent dat in sneltempo verandert.

Mathias De Clercq, burgemeester

De eerste twee afleveringen zijn te beluisteren via www.stad.gent/verhalenoudehavendokken. Begin juni volgt de derde aflevering, eind juni de vierde. Bewoners van de Muide en de Oude Dokken krijgen begin juni een postkaart in de bus met een QR-code die linkt naar de podcast.

Wandelroute

In samenwerking met de Stad Gent is ook het Industriemuseum bezig met een project om de oude havendokken te belichten. Het museum maakt een wandelroute langs bekende en minder bekende plekken in de buurt. De wandelkaart is vanaf 15 juni beschikbaar in het Industriemuseum en bij Visit Gent op het Sint-Veerleplein. Er worden ook gegidste wandelingen georganiseerd.

Het Indu­strie­mu­se­um pakte eerde al uit met fiets- en wandelroutes die inzoomen op verschillende facetten van industrieel erfgoed, zoals een wandeling langs kunstzinnige elek­tri­ci­teits­kast­jes. Ook deze nieuwe erf­goe­d­wan­de­ling zal de buurt op een verrassende manier in de kijker zetten.

Sami Souguir, schepen van Cultuur

De podcast werd mogelijk gemaakt via het Gentse EFRO-contactpunt, dat mee instaat voor de realisatie en communicatie van EFRO-projecten. Voor de werking van dat contactpunt ontvangt de Stad Gent 294.300 euro (50 procent uit het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen en 50 procent van EFRO) en 55.000 euro uit REACT-EU.

De podcast kadert in het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken. Het pronkstuk daarvan, de renovatie van de Handelsdokkaai, kon rekenen op 600.000 euro EFRO-steun. Ook de kaaien van het Handelsdok, Houtdok en Achterdok Oost zijn met 4,5 miljoen euro Europese steun gerealiseerd. Tot slot steunt EFRO de plaatsing en renovatie van maritiem erfgoed en de nog te realiseren Matadibrug met 1,5 miljoen euro.