Subsidie kleine aankopen en werken voor Gentse jeugdverenigingen

De subsidie is bedoeld voor werken en aankopen voor het instandhouden, onderhouden, duurzamer of veiliger maken van jouw lokaal of terrein.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Als erkende Gentse jeugdvereniging kan je, binnen bepaalde voorwaarden, gebruik maken van de subsidie kleine aankopen en werken. Deze subsidie kan je niet enkel gebruiken voor aankopen of werken gericht op het instandhouden en onderhouden van je lokaal en terrein, maar ook voor het duurzamer of veiliger maken ervan.

Niet enkel verf en gipsplaten komen dus in aanmerking voor de subsidie, maar ook bijvoorbeeld isolatie, opbergmeubilair en brandblussers. Zaken waar je misschien niet onmiddellijk aan denkt, maar die ook in aanmerking komen zijn de aankoop van fietsenrekken; het onderhoud van je tuin, de huur van afvalcontainers na een grote schoonmaak; enz. Twijfel je of iets wel in aanmerking komt, neem dan zeker contact op met de Jeugddienst!

De kosten van de werken worden voor 100% terugbetaald (binnen de voorwaarden van het reglement), met een maximum van 1.670 euro per kalenderjaar.

Voorwaarden

Enkel de lokalen en terreinen van erkende 'eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven' komen in aanmerking voor de subsidie.

Let op: los materiaal, los meubilair of losstaande toestellen komen niet in aanmerking voor de subsidie. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in de volgende gevallen:

 • keukentoestellen: kookvuur, (microgolf-)oven, ijskast, diepvries en dampkap
 • Verf, olie, vernis en toebehoren
 • Opbergrekken of kasten
 • Fietsenrekken in functie van het veiliger stallen van fietsen
 • Materiaal in functie van brandveiligheid of inbraakpreventie (zoals brandblussers, pictogrammen, brandveilige gordijnen om inkijk te vermijden, sleutelkasten, (hang-)sloten, opbergkooien voor gasflessen)

Bedrag

De subsidie kleine aankopen en werken bedraagt 1.670 euro (2020). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de gezondheidsindex.

Benodigdheden

Je bezorgt het aanvraagformulier aan de Jeugddienst, met daarin een omschrijving van de geplande werken en/of aankopen; een overzicht van de geraamde kosten en de relevante uitvoeringsplannen (grondplan, situatieschets, voorontwerp) indien nodig.

Je zorgt zelf voor de nodige goedkeuringen en (stedenbouwkundige) vergunningen.

Procedure

 • Je kan de subsidie het gehele jaar door aanvragen via het hierbij gevoegde formulier, dat je bezorgt aan de Jeugddienst.
 • De Jeugddienst bundelt de aanvragen en behandelt ze op drie afsluitdata per jaar: 1 maart, 1 juni en 1 oktober.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidie, na advies van de Jeugddienst. Na goedkeuring word je op de hoogte gebracht en ontvang je de subsidie.
 • Je hebt nu één jaar de tijd om de subsidie te verantwoorden. Hiervoor bezorg je de Jeugddienst de volgende zaken:
 • Een kasticket of factuur van de aangekochte materialen of de uitgevoerde werken, ten bedrage van de kostenraming waarop de subsidie werd gebaseerd.
 • In geval van werken aan speeltoestellen of de gas- of elektrische installatie: een positief keuringsattest.
 • In geval van gebruik van tropisch hardhout: een bewijs dat het gaat om hout met een FSC-label of gelijkwaardig
 • In geval van gebruik van PVC bij afvoerleidingen: een bewijs dat het gaat om minstens 60 % gerecycleerd PVC (of om de alternatieven PE of PP).

Als alles in orde is, sluit de Jeugddienst het dossier af. Als je het subsidiebedrag niet volledig kan verantwoorden, vordert de Jeugddienst het teveel uitbetaalde bedrag terug.

Regelgeving

De subsidie staat beschreven in het Subsidiereglement voor kleine aankopen en werken aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven.