Subsidiereglement voor kleine herstellingen en aankopen voor jeugdwerkinitiatieven

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 24 juni 2021

Beschrijving

De Stad Gent wil inzetten op kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur en verleent hiervoor, volgens de voorwaarden hieronder beschreven, subsidies aan Gentse jeugdwerkinitiatieven voor kleine herstellingen en/of aankopen gericht op het instandhouden, onderhouden, duurzamer of veiliger maken van jeugdwerkinfrastructuur.