Sub­si­die­re­gle­ment voor kleine herstellingen en aankopen voor jeugd­wer­ki­ni­ti­a­tie­ven

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 27 maart 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 29 maart 2023

Beschrijving

De Stad Gent wil inzetten op kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur en verleent hiervoor, volgens de voorwaarden hieronder beschreven, subsidies aan Gentse jeugdwerkinitiatieven voor kleine herstellingen en/of aankopen gericht op het instandhouden, onderhouden, duurzamer of veiliger maken van jeugdwerkinfrastructuur.